ثبت نام و پرداخت الکترونیک

کتاب واسطه گری در اقتصاد

اطلاعاتی که شما در زیر تکمیل می فرمایید جزو اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شما می باشد و برای هیچگونه بهره برداری ویژه و یا خاص در اختیار هیچ سازمان، ارگان و یا شرکتی قرار نخواهد گرفت

جهت هماهنگی های بعدی اطلاعات فرم را کامل فرمایید :

  • 1,150,000 ریال

  • Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com