محصولات / خدمات

ارسال پیامک قیمت نهاده ها( جوجه؛ تخم مرغ؛ مرغ) به صورت روزانه برای یکسال

  • 1,000,000 ریال
  • اشتراک فصلنامه اطلاعات مرغداری و دامپروری-4 شماره به همراه کتاب بانک اطلاعاتی-پستی

  • 2,000,000 ریال
  • اشتراک فصلنامه رام ( ITpet.net ) وابسته به ITPNews- چهار شماره-پستی

  • 900,000 ریال
  • کتاب واسطه گری در اقتصاد

  • 1,150,000 ریال
  • پرداخت مبلغ دلخواه (ریال)

    Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com