محصولات / خدمات

ارسال پیامک قیمت نهاده ها( جوجه؛ تخم مرغ؛ مرغ) به صورت روزانه برای یکسال

 • 5,000,000 ریال
 • اشتراک فصلنامه رام ( ITpet.net ) وابسته به ITPNews- چهار شماره-پستی

 • 900,000 ریال
 • اشتراک یکساله ساتا - دریافت قیمت بازار، اخبار و تحلیل

 • 5,000,000 ریال
 • شانزدهمین کتاب راهنمای صنعت طیور ایران - سال 1401 - شماره 94 - نسخه چاپی - پستی

 • 2,000,000 ریال
 • کتاب واسطه گری در اقتصاد

 • 1,150,000 ریال
 • پرداخت مبلغ دلخواه (ریال)

  Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com