محصولات / خدمات

ارسال پیامک قیمت نهاده ها( جوجه؛ تخم مرغ؛ مرغ) به صورت روزانه برای یکسال

 • 1,000,000 ریال
 • اشتراک فصلنامه اطلاعات مرغداری و دامپروری-4 شماره به همراه کتاب بانک اطلاعاتی-پستی

 • 2,000,000 ریال
 • اشتراک فصلنامه رام ( ITpet.net ) وابسته به ITPNews- چهار شماره-پستی

 • 900,000 ریال
 • چهاردهمین کتاب راهنمای صنعت طیور ایران - سال 99 - شماره 86 - نسخه چاپی - پستی

 • 750,000 ریال
 • کتاب واسطه گری در اقتصاد

 • 1,150,000 ریال
 • پرداخت مبلغ دلخواه (ریال)

  Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com