محصولات / خدمات

ارسال پیامک تبلیغاتی به صنعت مرغداری و دامپروری - 20هزار شماره

 • 8,000,000 ریال
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به صنعت مرغداری و دامپروری - 40هزار شماره

 • 15,000,000 ریال
 • ارسال پیامک تبلیغاتی به صنعت مرغداری و دامپروری - 60هزار شماره

 • 25,000,000 ریال
 • ارسال پیامک قیمت نهاده ها( جوجه؛ تخم مرغ؛ مرغ) به صورت روزانه برای یکسال

 • 500,000 ریال
 • اشتراک فصلنامه اطلاعات مرغداری و دامپروری-4 شماره-پستی

 • 750,000 ریال
 • دریافت گواهی معتبر سازمان نظام مهندسی و کشاورزی استان تهران بابت حضور در وبینار ( هزینه پستی )

 • 200,000 ریال
 • رگرسیون در علوم دامی

 • 1,600,000 ریال
 • سیزدهمین کتاب راهنمای صنعت طیور ایران - سال 98 - نسخه چاپی - پستی

 • 450,000 ریال
 • پرداخت مبلغ دلخواه (ریال)

  Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com