محصولات / خدمات

اشتراک فصلنامه اطلاعات مرغداری و دامپروری-4 شماره به همراه کتاب بانک اطلاعاتی-پستی

 • 2,000,000 ریال
 • اشتراک فصلنامه رام ( ITpet.net ) وابسته به ITPNews- چهار شماره-پستی

 • 900,000 ریال
 • اشتراک یکساله ساتا - دریافت قیمت بازار، اخبار و تحلیل

 • 5,000,000 ریال
 • مدیریت جوجه کشی

 • 3,000,000 ریال
 • پانزدهمین کتاب راهنمای صنعت طیور ایران - سال 1400 - شماره 91 - نسخه چاپی - پستی

 • 1,000,000 ریال
 • کتاب واسطه گری در اقتصاد

 • 1,150,000 ریال
 • پرداخت مبلغ دلخواه (ریال)

  Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com