محصولات / خدمات

ارسال پیامک به صنعت مرغداری و دامپروری - 20هزار شماره

 • 5,500,000 ریال
 • ارسال پیامک به صنعت مرغداری و دامپروری - 40هزار شماره

 • 8,500,000 ریال
 • ارسال پیامک به صنعت مرغداری و دامپروری - 60هزار شماره

 • 13,500,000 ریال
 • اشتراک ماهنامه اطلاعات مرغداری و دامپروری-10 شماره

 • 950,000 ریال
 • سیزدهمین کتاب راهنمای صنعت طیور ایران - سال 98 - نسخه چاپی - پستی

 • 450,000 ریال
 • پرداخت مبلغ دلخواه (ریال)

  Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com