95 درصد واکسن دامی در کشور تولید می شود

95 درصد واکسن دامی در کشور تولید می شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در زمان حاضر موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 95 درصد واکسن دامی، 5 درصد واکسن طیور و از مجموع 11واکسن اجباری انسان 9 مورد را تولید و در اختیار جامعه قرار می دهد
کاظم خاوازی افزود: همچنین تولید ماهی قزل آلا و میگوی عاری از بیماری از مهمترین موفقیت موسسه علوم تحقیقات شیلات کشور است.
رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: در همین ارتباط با راه اندازی مجموعه بزرگی در تنکابن زمینه تولید یک میلیون بچه ماهی قزل آلا در کشور فراهم و تحویل بهره برداران می شود.
وی اظهار داشت: همچنین تولید میگوی عاری از بیماری در استان بوشهر از دیگر موفقیت های موسسه علوم تحقیقاتی شیلات است که می تواند کل چرخه تولید در شیلات را تحت تاثیر قرار دهد.
این مقام مسئول بیان کرد: این پروژه پس ازطی مراحل آزمایشگاهی امروز در سطح و مقیاسی مشخص می تواند خوراک اولیه بهره برداران را فراهم کند.
خاوازی ادامه داد: علاوه براین موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر موسسه تحقیقات دیم کشور بطور تقریبی هر سال 25 تا 30 رقم گندم و جو را معرفی و هیچ مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.
وی اضافه کرد: افزون براین 50 درصد از ارقام کلزا نیز در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر موسسه تحقیقات دیم کشور تولید می شود.
خاوازی، تولید رقم برنج به صورت خشکه کاری را از مهمترین دستاوردهای موسسه تحقیقات برنج عنوان کرد و گفت: این رقم عطر و بوی برنج هاشمی را دارد و با توجه به کم آبی حاکم بر کشور نقشی مهم در کاهش و صرفه جویی در مصرف آب دارد.
وی کشاورزی حفاظتی را از برنامه های وزارت جهادکشاورزی برشمرد و گفت: در برنامه ششم بر توسعه کشاورزی حفاظتی تاکید شده که این مساله در افزایش کیفیت خاک زمین های زراعی و تولید موثر است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، سرمایه گذاری در حوزه ترویج و آموزش بهره برداران را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: کار اجرایی ترویج و ارایه آموزش به بهره برداران بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است ولی یافته های محققان سازمان از طریق سامانه ای به 10 هزار کارشناس پهنه انتقال می یابد تا در اختیار چهار میلیون بهره بردار درسطح کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به این که انتقال تحقیقات به روز در حوزه کشاورزی به بهره برداران ضروری است، افزود: در این ارتباط به همه مراکز تحقیقات شیوه نامه ای ارسال شده است که ارتباط افزون بر یکهزار محقق معین با 10 هزار کارشناس پهنه بیش از گذشته تقویت شود.
خاوازی گفت: علاوه بر این، تالار ترویج کشاورزی هم در پرتال سازمان فعال است تا همه حوزه های فنی کشاورزی، رایگان از تحقیقات محققان استفاده کنند.
وی به وضعیت ذخایر ژنتیکی گیاهان اشاره کرد و گفت: اکنون یکی از بزرگترین بانک های گیاهان زراعی، اصلاح نهال و بذر دنیا در ایران وجود دارد طوریکه 100 درصد تولید رقم های گندم، جو و کنجد و 50 درصد رقم کلزا توسط محققان کشور تهیه می شود
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com