90 درصد گوشت مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود

90 درصد گوشت مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود
صادق خلیلیان ضمن تکذیب این ادعا که ایران به یکی از بزرگترین واردکنندگان گوشت قرمز تبدیل شده است، اظهار داشت: در سال جاری ظرفیت واردات گوشت قرمز نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است و امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده طی سال آینده واردات گوشت به حداقل ممکن برسد و به سمت خودکفایی در این بخش حرکت کنیم.
خلیلیان ادامه داد: دولت با حمایت از دامداری های تولید گوشت و پرواربندی ها در سراسر کشور به دنبال کاهش واردات و سپس خود کفایی در تولید گوشت قرمز است که این امر بزودی محقق خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی به خروج از انحصار واردات گوشت از برزیل اشاره کرد و افزود: در صددیم میزان گوشت وارداتی از انحصار کشور برزیل خارج شود تا تنوع کشورهای واردکننده گوشت نیز افزایش یابد و این امر نیز سال آینده نمود بیشتری خواهد داشت.
خلیلیان تصریح کرد: طی سال 87 با وجود خشکسالی شدید برخی دام ها به علت کمبود علوفه کشتار شدند که همین امر موجب کاهش حجم جمعیت دامی کشور شد، اما خوشبختانه پس از سال 87، با برنامه ریزی و افزایش فعالیت دامداری های پرورشی کشور حرکت به سمت کاهش واردات و افزایش تولیدات داخلی انجام شده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com