90 درصد کشتارگاههای استان تهران صنعتی است

90 درصد کشتارگاههای استان تهران صنعتی است
مدیر کل دامپزشکی استان تهران گفت: ۹۰درصد از کشتارگاهای استان تهران صنعتی است وپنج الی شش درصد مانند دماوند وفیروزکوه نیمه صنعتی است.
سید اصغربرایی نژاد با بیان اینکه شرایط کشتارگاهای استان تهران مطلوب ومناسب با استانداردهای کشوری است افزود: کشتارگاهای استان تهران از نظر بهداشت دام وبهداشت فراوردهای دامی از نظر شاخص های بهداشتی وعرضه نسبت به کشورشاخص مطلوب دارد واین شاخص هاشامل شرایط تولید ونظارت دامپزشکی در حوزه های تولید دامداری، مرغداری وکنترل بیماری ها، گزارش بیماری ها، کنترل روی مصرف انتی بیوتیک ودارو هاوباقی ماند ها است.
وی با اشاره به اینکه روزانه گردش فراورده های دامی در استان تهران سه هزارتن است در ارتباط با استفاد از هورمون در دام گفت: هورمون ها فوق العاده گران است ودامدار ومرغدار بضاعت چنین کاری را ندارند واجازه نخواهند داشت وتمام دام ها ومرغداریها کنترل خواهد شد ومن به عنوان یک مصرف کننده اطمینان میدهم که دردامهایی که زیر نظر دامپزشکی استان تهران هستند از هیچ نوع هورمونی درتغذیه دامی استفاده نخواهد شد.
مدیر کل دامپزشکی استان تهران در خصوص خمیرمرغ گفت: خمیر مرغ با مجوز دامپزشکی تولید خواهدشد که ابتدا استخوانها توسط دستگاهای مخصوص جدا میشود وعصاره گوشت مرغ به صورت خمیر عرضه میشود واین خمیرها که با مجوز دامپزشکی دارای اطلاعات محصول است بهداشتی است.
دکتر اصغر برایی نژاد خاطر نشان کرد: مواردتخلف درهمه حوزه ها وجود دارد ولی دامپزشکی استان تهران دربخش خصوصی ودولتی نظارت داشته وتمام تلاشش این است که به عنوان ناظران حاکمیتی که مطرح هستند تخلفات درحوزه ها به حداقل برسد وخطوط قرمز امنیت جامعه غذایی دچار مشکل نشود وشهروندان هرمحصولی که بدون اطلاعات سلامت بوده و یا به نوع سلامت محصول ااطمینان ندارند میتوانند با تلفن ۱۵۱۲تماس گرفته وتخلفات حوزه را معرفی کنند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com