7146 راس دام زنده در البرز بازرسی بهداشتی شد

7146 راس دام زنده در البرز بازرسی بهداشتی شد
همزمان با عید قربان، هفت هزار و 146 راس دام زنده در استان البرز مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت و این امر با همکاری دامپزشکی این استان انجام شد.
در مجموع تعداد هفت هزار و 146 راس دام زنده و دو هزار و 577 راس دام ذبح شده توسط دامپزشکی البرز در روز عید قربان مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت.
همچنین با همکاری اداره کل دامپزشکی استان البرز، 74 لاشه مورد اصلاح قرار گرفت و سایر اقدامات مورد نیاز نیز انجام شد.
همزمان با عید سعید قربان 17 مرکز عرضه بهداشتی دام توسط اداره کل دامپزشکی در استان البرز برپا شد و تعداد 80 نفر دکتر دامپزشک، کارشناس و کاردان دامپزشکی و روحانی در این پایگاهها به نظارت بهداشتی و شرعی پرداختند.
21 اکیپ سیار نیز در مکانهایی که از قبل معرفی شده، بود مستقر شده و فعالیتهای مربوطه را انجام دادند ضمن اینکه نظارتها و فعالیتهای یادشده در راستای تامین سطح بهداشتی مطلوب انجام شد.
همچنیندر این روز صیدایی معاون برنامه ریزی استانداری البرز، منصورخاکی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و تبرایی مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور به بازدید از مراکز عرضه در سطح شهر پرداختند.
جمعی از همکاران سازمان دامپزشکی و برایی نژاد مدیرکل دامپزشکی استان نیز در این روز به بازدید از مراکز عرضه در سطح شهر پرداختند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com