400 تن گوشت مرغ روزانه در خراسان رضوی مصرف می شود

400 تن گوشت مرغ روزانه در خراسان رضوی مصرف می شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مصرف روزانه گوشت مرغ را در این استان 400 تن گوشت ذکر و بیان کرد: شش میلیون قطعه جوج ریزی در سالنهای پرورش مرغ در هر دوره این نیاز استان را تامین می کند و مازاد آن به استانهای همجوار یا کشورهای دیگر صادر می شود.
مجتبی مزروعی افزود: با این وجود ظرفیت جوجه ریزی در صنعت مرغداری خراسان رضوی هیچ سالی کامل نشده است. ظرفیت پروانه های مجاز در این عرصه 24 میلیون قطعه در هر دوره است و هر سال تا حدود 9 میلیون قطعه جوجه کامل می شود.
وی همچنین گفت: میزان جوجه ریزی در سالنهای پرورش مرغ خراسان رضوی طی ماههای آبان و آذر گذشته به دلیل مشکلاتی در حمل و تامین نهاده ها کاهش محدودی پیدا کرده بود اما هم اینک تولید گوشت مرغ در استان با بازگشت جوجه ریزی به حالت عادی در روند عادی قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی حجم تولید پارسال مرغ را در این استان 157 هزار تن ذکر و بیان کرد: طی هشت ماه گذشته امسال 100 هزار تن گوشت مرغ در خراسان رضوی تولید شد و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال برابر حجم تولید پارسال شود.
وی در ادامه اظهارداشت: با پیش خرید گوشت مرغ توسط اداره کل پشتیبانی امور دام، اطمینان لازم برای مرغداران در تولید همانند گذشته فراهم شده است.
مزروعی افزود: با توجه به روال عادی تولید گوشت مرغ در خراسان رضوی، برای تامین مرغ مورد نیاز بازار در شب عید مشکلی نخواهیم داشت.
هزار و 400 واحد مرغ گوشتی با ظرفیت تولید 26 میلیون قطعه در هر دوره، در خراسان رضوی فعالیت دارند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com