100 هفته در مسیر افزایش چرخه تخمگذاری

100 هفته در مسیر افزایش چرخه تخمگذاری
برای این که یک مرغ تخمگذار استخوان هایی محکم و تخمی با پوستۀ خوب داشته باشد نیاز به دو مادۀ معدنی ضروری فسفر و کلسیم دارد که از بدنش به تخم مرغ منتقل شود. در پایان دورۀ 70 هفته تخمگذاری، ذخایر مواد معدنی در استخوان ها دیگر تقلیل یافته و استخوان ها تضعیف می گردد. 

اکنون یکی از محققین به نام ماری پییِر از دانشکدۀ علوم حیوانات دانشگاه لاوال کبک کانادا تیم تحقیقات بین الملل در چند زمینۀ تخصصی راه انداخته و در نظر دارند دریابند که چگونه کلسیم و فسفر در مراحل مختلف زندگی مرغ تخمگذار در بدن او پخش می شوند و تغذیۀ صحیح و دریافت مناسب این مواد معدنی می تواند نیازهای روزانۀ آنها را برآورده سازد تا پرورش دهندگان بتوانند چرخۀ تخمگذاری مرغ را افزایش دهند.  

ماری پییِر در همین رابطه می گوید: " ما بر روی میزان نیاز روزانۀ مرغ تخمگذار به کلسیم و فسفر کار می کنیم. ما در حال حاضر یک الگوسازی انجام داده ایم که در وهلۀ اول تمامی اطلاعات موجود را گردآوری می کند تا درک بهتر و دقیق تری از جذب و هضم کلسیم و فسفر در مسیر دستگاه گوارش و سطح سوخت و ساز به دست آوریم. و در نهایت قادر خواهیم بود که پیش بینی های الگوسازی شده را طی دورۀ آزمایشی 100 هفته تست کنیم."  

تأثیر ذرات ریز سنگ آهک 
محققین با مانع غیرمنتظره ای مواجه شدند وقتی متوجه شدند که هیچ اطلاعاتی در رابطه با تاثیر و واکنش بین ذرات ریز سنگ آهک (به عنوان منبع کلسیم) و فیتاز – آنزیمی که فسفر گیاهی می دهد وجود ندارد. 
محققین اذعان داشتند: "ما متوجه شدیم که ذرات درشت سنگ آهک بسیار کمتر می توانند با فیتاز در واکنش باشند و هنگامی که بسیار نرم و پودری باشند هم کارایی فیتاز را کاهش می دهند. ذرات درشت سنگ آهک مدت طولانی تری در سنگدان می مانند و از آنجائیکه پوستۀ تخم مرغ در شب هنگام که مرغ کمتر می خورد تشکیل می شود این منبع کلسیم در دسترسی خواهد بود. از آنجایی که هر چه سن مرغ بالاتر می رود از کلسیم بهرۀ کمتری می برد این موضوع اهمیت بیشتری می یابد."
 
در مجموع، بدن مرغ کلسیم لازم برای پوستۀ تخم مرغ را در طول شب از استخوان ها تأمین می کند و در این پروسه فسفر آزاد می شود که از طریق فضولات مرغ دفع می گردد. بنابراین با الگوسازی که محققین از اطلاعات بدست آوردند، قادر بودند که نیاز روزانۀ مرغ را در چرخۀ تخمگذاری برآورد کنند. 

سنجش سلامت استخوانی 
در بخش دوم پروژۀ تحقیقاتی، دانشمندان برآوردهای بدست آمده را برای مرغ های تخمگذار تا 100 هفته تعمیم می دهند و با تقسیم بندی آنها به دو گروه با سطح دریافت فسفر متفاوت بر روی آنها آزمایش انجام می دهند. 
تیم تحقیقاتی از دستگاه اسکنی که مصرف انسانی دارد و برای تشخیص پوکی استخوان استفاده می شود برای تشخیص سطح مواد معدنی در استخوان مرغ ها و نیز ترکیب گوشت و چربی بدن آنها استفاده کردند. محققین اذعان داشتند: "با بالا رفتن سن، مرغ ها هم دچار پوکی استخوان می گردند و کلسیم کارایی کمتری در بدن آنها دارد. همچنین ما متوجه کاهش سطح فسفر در آنها شدیم." 

محققین اظهار امیدواری کردند که با پایان تحقیقات در نوامبر 2023 میلادی، درک بهتری از چرخۀ مصرف کلسیم و فسفر در بدن مرغ تخمگذار به دست خواهند آورد. 

عموماً مرغ های تخمگذار تا پایان چرخۀ 52 هفتگی خود 350 تخم می گذارند. با توسعه دادن این چرخه به 70 هفتۀ تخمگذاری یا 100 هفته سن، می توان این رقم را به 500 تخم مرغ رساند البته تا جایی که اطلاعات نشان دهد که حال پرنده هم خوب است. ماری پییِر اذعان داشت در حال حاضر، تیم تحقیقاتی به جمع آوری اطلاعات و داده ها در رابطه با ساختار استخوانی، تراکم مغز استخوان، مواد معدنی موجود در تخم مرغ و استخوان ها، به علاوۀ سطح هورمون در خون در طول زمان پرداخته اند که تا اوایل 2023 میلادی تکمیل خواهد شد. 
محققین امیدوار هستند که پس از این تحقیقاتی در همین خصوص در رابطه با میزان نیاز به ویتامین D در مرغ های تخمگذار انجام دهند. 
 
نظرات شما
 •  

  حامد گفت : ۰۱/۱۰/۱۵

  الزاما فقط در این تحقیق ارتباط و اثر متقابل بین کلسیم و فسفر ارزیابی شده ولی ارتباطش با سطح هورمون ها ی استروژن و ویتامین دی و آ ارزیابی نشده

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com