بازدید از تجهیزات بسیار مدرن فارم پرورش بز

دانلود
صنعت پرورش بز به علت سودآوری که دارد در کشورهای متعددی به صورت جدی و صنعتی در حال توسعه و مدرنیته شدن می باشد.
در اینجا فیلمی را مشاهده می کنید که نشان می دهد پرورش بز به صورت صنعتی به چه شکل و با چه تجهیزات و تاسیساتی در حال انجام است.
.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com