دستور معاون وزیر جهاد کشاورزی؛
مرغ‌های ۴۲ روزه وارد بازار شود

مرغ‌های ۴۲ روزه وارد بازار شود
به گزارش خبر گزاری تسنیم:
معاون وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه با روسای جهاد کشاورزی برخی استان ها دستور تخلیه مرغداری های گوشتی داری مرغ ۴۲ روزه داد و گفت: تولیدکنندگان طیور حداکثر تا ۴۲ روزگی می توانند از خدمات دولتی استفاده کنند.
حسن دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به روسای جهاد کشاورزی برخی از استانها درباره عرضه مرغ زنده نوشت: با توجه به شرایط حاکم بر بازار گوشت مرغ و ضوابط حاکم بر عرضه حداقل 90 درصد مرغ زنده  ابلاغی لازم الاجرا است. همچنین باتوجه به برخوردای از خدمات دولت تا سن 42 روزگی طیور گوشتی قابلیت استفاده دارد، لازم است به نحوی مدیریت صورت گیرد که این طیور حداکثر تا سن 42 روزگی  به صورت کامل از مرغداری های تخلیه و مرغ زنده در بازار عرضه شود.

به گزارش خبر گزاری تسنیم:

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com