کیفیت لبنیات موجود در بازار یزد مطلوب نیست

 کیفیت لبنیات موجود در بازار یزد مطلوب نیست
در این طرح براساس نمونه برداری های صورت گرفته بر روی فرآورده های لبنی چون انواع کشک، پنیر، بستنی، ماست، خامه، کره، دوغ و شیر، وضعیت کیفیت لبنیات موجود در بازار استان مطلوب نیست.
از 122 مورد نمونه برداری، 237 مورد آزمون روی این فرآورده ها انجام شد که 164 مورد آن مطابق و 73 مورد عدم انطباق مشاهده شده، که در مجموع 69 درصد نمونه ها به طور کامل مطابق با استانداردهای مربوطه بود و مابقی نبود.
بنا برا این گزارش از این تعداد عدم انطباق، 72درصد مربوط به آزمونهای شیمیایی و 28 درصد مربوط به آزمونهای میکروبی است که با توجه به حساسیت آزمون میکروبی درصد مذکور، قابل توجه است که عمدتا به شرایط بد نگهداری فرآورده های لبنی در واحدهای صنفی مربوطه و بالا بودن بارمیکروبی شیر خام تحویلی به واحدهای تولیدی بر می گردد.
این گزارش می افزاید: همچنین 16درصد نمونه ها هم از نظر میکروبی و هم از نظر شیمیایی دارای عدم انطباق بوده، که عمدتا مربوط به فرآورده خامه می باشد.
با توجه به درصد عیوب، آمار نشان می دهد که 83درصد عیب مشاهده شده از نوع عمده و 14 درصدعیب بحرانی می باشد که 40درصد این عیوب عمده مربوط به عدم نشانه گذاری صحیح فرآورده ها توسط واحد تولیدی می باشد.
در این گزارش آمده است: عمده ترین مشکل میکروبی در این طرح مربوط به بالا بودن شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها(بالا بودن بار میکروبی ) می باشد که در صورت مصرف ،با علائم حاد گوارشی خصوصا در کودکان و سالمندان خود را نشان می دهد.
از این تعداد نمونه برداری 40 درصد مربوط به فرآورده های تولیدی استان، و مابقی مربوط به استانهای دیگر چون تهران، خراسان رضوی و اصفهان می باشد که سهم عدم انطباق های مربوط به فرآورده های استان یزد 23 درصد است.
در طرح طاها مراکز عرضه، بازار و فروشگاه ها از حیث کیفیت کالاهای عرضه شده مورد بازرسی و نظارت کارشناسان استاندارد قرار می گیرد.
این طرح از سال 84 به طور مستمر در کشور در حال اجراست که طبق آن علاوه بر کنترل خطوط تولید فرآورده های مشمول استاندارد، کالاهای موجود در مراکز عرضه نیز مورد بازرسی و آزمون استاندارد قرار می گیرد تا از عرضه کالاهای بی کیفیت در سطح بازار جلوگیری شود. 
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com