پروندهای متقاضی بهینه سازی به بانک ها اعلام می شود

 پروندهای متقاضی بهینه سازی به بانک ها اعلام می شود
اتحادیه سراسری تعاونی مرغداران گوشتی ایران ( مجری طرح بهینه سازی مصرفانرژی در مرغداری های کشور ) از کلیه اتحادیه های سراسری کشور درخواست نمود تالیست متقاضیان استفاده از طرح مذکور، که مراحل اجرایی خود را طی نموده اند را بهمعاونت بهبود تولیدات دامی استان خود ارسال نمایند و متعاقبا پرونده های مذکور وآماده را جهت اقدام، به بانک های عامل تعیین شده، حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ18 / 03 / 90 ارسال نمایند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com