مرغداری های استان اردبیل استاندارد نیستند

 مرغداری های استان اردبیل استاندارد نیستند
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت : پنج کشتارگاه مرغ موجود در استان هیچیک استاندارد نیستند و این امر بعنوان مهمترین مانع در صدور مرغ مازاد استان مطرح می باشد.
اصغر پرتوی روز دوشنبه درجلسه بررسی نحوه صادرات در صنایع طیور و زنبور عسل افزود: به لحاظ نبود استاندارد های لازم درتولید مرغ در بازارهای خارج از مرز که یک بازار رقابتی است با مشکل روبرو هستیم.
وی بیان کرد: تولید گوشت مرغ استان 40 هزار تن است که از این میزان هشت هزار تن مازاد بر نیاز استان بوده و باید برای آن در خارج از کشور دنبال بازار بود اما این امر مستلزم تولید استاندارد مطابق با یور4 می باشد.
وی افزود : دربرنامه ششم که در حال تدوین است و مراحل تصویب نهایی خود را می گذراند استاندارد حرف اول را خواهد زد.
پرتوی در خصوص وضعیت زنبور داری استان نیز گفت : در امر صادرات وجود برند از مقدمات و اصول موفقیت در این حرفه است که تلاش تمامی دست اندارکاران بر این است که با اخذ برند مخصوص عسل سبلان جایگاه واقعی و بین المللی این محصول ارزشمند را حفظ نموده ودر ارتقاء کیفی و سود تولید کنندگان نقش اساسی ایفا کنند. 
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com