قیمت جوجه یکروزه از ۱۰ هزار تومان گذشت

 قیمت جوجه یکروزه از ۱۰ هزار تومان گذشت
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: هم اکنون هر قطعه جوجه یکروزه با قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان به دست مرغدار می رسد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: همچنان جوجه بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود که استمرار این روند، جوجه ریزی شب عید را دچار چالش می کند. باید نظارت بیشتری بر بازار جوجه صورت گیرد.

وی گفت: طبق آمار سامانه سماصط، از ابتدای دی تاکنون ۱۱۵ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که تا پایان ماه برآورد می شود حجم جوجه ریزی به ۱۳۰ میلیون قطعه برسد.طی ماه های مهر و آبان قیمت مرغ به اوج خود رسیده بود که با واردات تخم مرغ نطفه دار و افزایش جوجه ریزی ماه های مهر و آبان مازاد بر نیاز کشور، بازار به تعادل رسید.

اسدالله نژاد گفت: با افزایش جوجه ریزی ها نه تنها کمبودی در عرضه وجود ندارد، بلکه به سبب مازاد قیمت مرغ کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت کنونی هر کیلو مرغ ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان، ران مرغ ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان، سینه ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان و فیله مرغ ۷۵ هزار تومان است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com