فیلم تور بازدید از تاسیسات یک گاوداری شیری اتوماتیک

00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
 فیلم تور بازدید از تاسیسات یک گاوداری شیری اتوماتیک را مشاهده نمایید.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com