صادرات 83 راس دام زنده از زنجان

 صادرات 83 راس دام زنده از زنجان
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: طی چهار ماهه گذشته از سالجاری 83 راس دام سنگین از این استان به کشور افغانستان صادر شده است.
محمدباقر حاج کاظمی افزود: صادرات دام زنده سنگین' گاو' برای نخستین بار از استان زنجان از فروردین امسال آغاز شد و روند صادرات این دام ادامه دارد.
وی از صادرات جوجه یک روزه به کشور افغانستان و ارمنستان خبرداد و اظهارکرد: طی چهار ماه گذشته از سالجاری 317 هزار قطعه جوجه از این استان صادر شده است.
مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: ارزش این صادرات معادل 136 هزار و 310 دلار است.
حاج کاظمی تاکید کرد: ارزش ریالی جوجه های یک روزه صادر شده 447 میلیون و 850 هزار ریال است.
وی خاطرنشان کرد: کل فرآورده های دامی صادر شده با نظارت های بهداشتی و صدور مجوز دامپزشکی به خارج از کشور انجام می شود.
استان زنجان یکهزار و 336 مرکز عرضه، کشتارگاه، بسته بندی، رستوران و جگرکی دارد.
از این تعداد 808 مرکز عرضه و فروش، 11 کشتارگاه و مراکز بسته بندی، 517 باب رستوران و جگرکی است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com