حدود 70درصد گوشت مرغ تولیدی سمنان صادر می شود

 حدود 70درصد گوشت مرغ تولیدی سمنان صادر می شود
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت : حدود 70 درصد گوشت مرغ تولیدی در این استان مازاد بر نیاز بوده و به مناطق دیگر به خصوص استان تهران صادر می شود.
مصطفی شاه حسینی گفت: به طور متوسط جوجه ریزی ماهانه در واحدهای فعال مرغ گوشتی استان را دو میلیون و 226 هزار قطعه اعلام کرد و افزود: از این تعداد جوجه ریزی ها بیش از سه هزار و 700 تن گوشت مرغ تولید می شود.
وی به فعالیت 398 واحد مرغ گوشتی دارای پروانه بهره برداری در استان شمنان اشاره کرد و افزود : ظرفیت اسمی این واحدهای تولیدی 9 میلیون و656 هزار قطعه در هر دوره است.
وی با بیان این که جوجه ریزی در این واحد ها به صورت مدیریت شده انجام می شود، خاطرنشان کرد : با توجه به تعداد واحدهای مرغ گوشتی و گوشت مرغ نیاز استان، حدود 70 درصد گوشت مرغ تولیدی در استان مازاد بر نیاز است.
شاه حسینی یادآور شد: در مواقع ضروری و لزوم حمایت از مرغداران و برای جلوگیری از کاهش قیمت و تنظیم بازار کار خرید گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان انجام می شود.
وی تصریح کرد : بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تاکنون 570 تن گوشت مرغ ذخیره شده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com