تامین نهاده مشکل اصلی و اساسی در صنعت دامپروری

 تامین نهاده مشکل اصلی و اساسی در صنعت دامپروری
به گزارش خبر گزاری میزان:
رئیس انجمن صنفی گاو داران گفت: درحال حاضر نهاده در سامانه بازارگاه به کندی تامین و با تأخیر به دامداران عرضه می‌شود بنابراین مشکل اصلی و اساسی در صنعت دامپروری تامین نهاده است.

سید احمد مقدسی، درباره وضعیت توزیع نهاده به دامداران، گفت: توزیع نهاده طی ۱ الی ۲ ماه اخیر به سختی انجام شده است به طوری که نهاد با تأخیر و با مقدار کم به دست دامداران می‌رسد.

وی افزود: در حال حاضر نهاده در سامانه بازارگاه به کندی تامین و با تأخیر به دامداران عرضه می‌شود بنابراین مشکل اصلی و اساسی در صنعت دامپروری تامین نهاده است.

رئیس انجمن صنفی گاو داران در واکنش به افزایش در نرخ گوشت طی مدت گذشته به بهانه صادرات دام، اظهار کرد: به اندازه کافی انباشت دام در دامداری‌ها وجود دارد این در حالی است که ارز برای تامین نهاده دام‌ها نداریم بنابراین باید صادرات دام انجام شود برخی از واسطه‌ها با افزایش در نرخ گوشت می‌خواهند از صادرات دام جلوگیری کرده به نفع خود عمل کنند.

مقدسی اظهار کرد: اگر افزایش قیمتی در نرخ گوشت به وجود بیاید به صادرات دام مربوط نیست، زیرا دام به اندازه کافی وجود دارد بلکه بازار تقاضا برای دام وجود ندارد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com