برخی مرغدارها در تامین جوجه تحت فشار هستند

 برخی مرغدارها در تامین جوجه تحت فشار هستند
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در حال حاضر برخی مرغدارها از لحاظ تامین جوجه تحت فشار هستند و این مشکل هم از نظر فراوانی جوجه و هم از قیمت جوجه است.
حسین ایراندوست اظهار کرد: در حال حاضر مقداری مرغدارها از لحاظ تامین جوجه تحت فشار هستند و این مشکل هم از نظر فراوانی جوجه و هم از قیمت جوجه است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: قیمت جوجه مصوب تنطیم بازار 4 هزار و 200 تومان است اما اکنون ممکن است مرغ دار جوجه را با قیمت بالاتری تهیه کند و یا در نوبت قرار گیرد تا جوجه به دستش برسد.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان اصلا تولید جوجه نداشته و خریدار جوجه از مزارع شمال و شمال غرب هستیم، گفت: در حال حاضر اشتیاق برای جوجه ریزی بالاست چرا که قیمت مرغ در بازار مناسب و نهاده ها نیز در بازار فراوانی دارد و همچنین شرایط آب و هوایی نیز برای پرورش مناسب بوده و از طرف دیگر بازار نیز گوشت مرغ را می پسندد.
ایراندوست با اشاره به اینکه هم اشتیاق در جوجه ریزی در کل کشور و  اصفهان بالاست و هم محدودیت های در تولید جوجه در استان های شمالی وجود دارد، عنوان کرد: جهادکشاورزی پیگیری کرده است که هم بحث قیمت مدیریت شود و هم فراوانی به شکلی باشد که آن میزان جوجه ریزی که انتظار داریم محقق شود.
ایراندوست گفت: تلاش می کنیم که شرایطی ایجاد شود که این مشکلات هر چه زودتر حل و بازار گوشت مرغ با التهاب رو به رو نشود.
 
کلمات کلیدی تامین جوجه قیمت جوجه
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com