بازار مکمل خوراک ویتنام به 161 میلیون دلار می رسد!

 بازار مکمل خوراک ویتنام به 161 میلیون دلار می رسد!
طبق برآوردها انتظار می رود تا سال 2022 میلادی، بازار مکمل خوراک ویتنام به 5 / 160 میلیون دلار برسد. بر اساس گزارشات، رشد مصرف سرانۀ گوشت در هفت سال آتی عامل رشد بازار خوراک و مکمل خوراک دانسته شده است.
بازار نوظهور تولیدات داخلی پروبیوتیک به همراه تمایل برای استعمال آنتی بیوتیک به عنوان محرک رشد، در این افزایش مؤثر بوده است. 

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com