مدیر جهاد کشاورزی بابل تأکید کرد:
الزام به اخذ مجوز جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی

 الزام به اخذ مجوز جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی
 اخذ مجوز جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی برای همه مرغداران الزامی است و مرغداران موظف به مراجعه به تعاونی شهرستان و دریافت مجوز برای جوجه ریزی و ‌ثبت اطلاعات هستند.
 محسن علی‌گل‌زاده از تولید 17 میلیون و 477 هزار و 830 قطعه جوجه یک روزه در واحدهای مرغداری گوشتی در بابل خبر داد و اظهار داشت: ارزش ناخالص این تولید سه هزار و 900 میلیارد ریال در سال گذشته است.
این شهرستان دارای 11 واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت 346 هزار قطعه در هر دوره و 183 واحد مرغداری گوشتی فعال و 2 واحد جوجه کشی است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان بابل گفت: اخذ مجوز جوجه ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی برای همه مرغداران الزامی است و مرغداران موظف به مراجعه به تعاونی شهرستان و دریافت مجوز برای جوجه ریزی و ‌ثبت اطلاعات هستند.
وی بیان کرد: کنترل و تنظیم جوجه ریزی و تولید مرغ، ایجاد نظم و ثبات در بازار و ساماندهی تولید، تعیین قیمت مناسب در طول سال و جلوگیری از ضرر و زیان مرغدار، یافتن بازار مناسب و مزیت نسبی برای توسعه صادرات، اقتصادی نمودن واحدهای تولید و افزایش درآمد مرغداران، استمرار تولید و توسعه پایدار در صنعت پرورش طیور، اصلاح ساختار تولید با برنامه ریزی و اطلاع رسانی و کنترل بیماری ها و کاهش تلفات از مزایای ثبت نام در سامانه جوجه ریزی است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com