ده توصیه برای پیشگیری از آتش سوزی در مرغداری ها

ده توصیه برای پیشگیری از آتش سوزی در مرغداری ها
به گزارش خبر گزاری مجله صنعت مرغداری:
آتش سوزی در مرغداری ها منجر به خسارات اقتصادی هنگفتی می شود به همین خاطر باید عوامل خطرزایی که در کنار سالن های مرغداری قرار دارند مد نظرقرار گیرند. به دلیل در جریان بودن هوا در سالن های مرغداری وجود موارد قابل اشتعال نظر: پوشال، کلشن، آبخوری، دانخوری های پلاستیکی در صورت بروز آتش سوزی، آتش به سرعت گسترش می یابد. معمولا مهمترین عامل آتش سوزی در مرغداری ها بروز اتصالت برقی می باشد  این اتصالات معمولا در اثر رها شدن سیم ها و یا نادیده گرفتن توصیه های ایمنی برق می باشد.

در زیر ده توصیه مهم برای پیشگیری از بروز آتش سوزی در مرغداری ها آماده است:
1- طبق آخرین توصیه های ایمنی اداره برق منطقه ای سیستم های برقی را کنترل نمائید. اجزای به کار برده شده در سالن حتی الامکان از جنس غیر قابل اشتعال باشند. سیستم اعلام حریق در سالن ها نصب شوند و هر از چند گاهی مورد بازرسی و کنترل قرار گیرند.
2- سیستم های حریق را ارتقاء دهید و برای کنترل کردن آنها برنامه های زمانی خاصی را تدوین کنید. همه کارکنان آموزش لازم را دیده باشند و تمرینات لازم را انجام دهند و حتی الامکان از وسایل هشدار دهنده نظیر زنگ اعلام خطر و یا سوت در زمان بروز خطر استفاده کنند. از مسئول اداره آتش نشانی محل دعوت به عمل آید که از مجموعه بازدید کند و نظریات کارشناسی خود را در مورد عوامل خطرزا و یا موقعیت نصب وسایل آتش نشانی ارائه نماید.
3- تمام سیم کشی ها و لوله کشی ها و الکترو موتورها مورد بازرسی قرار گیرد و قسمت هایی از سیم ها که لخت شده اند و یا لوله هایی که شکسته اند و یا الکتروموتورهایی که به طورنا مناسب به سیم ارت وصل شده اند مورد بازدید قرار گرفته و در اسرع وقت تعمیر شوند. تابلوهای برق نیز باید بازدید شوند. برای لوله کشی ها و سیم کشی ها از لوله و سیم مناسب با ظرفیت مناسب استفاده شوند. کلیدهای برق از نوع رو کش دار باشند که رطوبت داخل آنها نفوذ نکند.
4- سیستم گاز رسانی و سوخت رسانی کنترل شود که دچار نشتی و یا چکه کردن نباشند. از صحیح کار کردن هیترها اطمینان لازم حاصل شود. بعد از هر دوره جوجه ریزی، هیترها مورد سرویس قرار گیرند. در زمانی که مشعل در حال کار کردن است، اقدام به تمیز کردن آن نکنید. در قسمتی از سالن لوله های آب آتش نشانی تعویض گردند.
در صورتی که داخل سالن از مادر مصنوعی استفاده می شود، حتما زنجیرهای نگهدارنده آن مورد نصب شود و هر چند وقت یک بار این لوله ها مورد بازرسی قرار گیرند و در صورتی که نیاز به تعویض دارند بررسی قرار گیرد که در جایی که قرار گرفته اند محکم باشد. شلنگ اتصال مادر مصنوعی به کپسول گاز نیز دقیقا مورد بازرسی قرار گیرد و بست ها کاملا محکم شوند و طوری سر جای خود تنظیم شوند که در کنار حرارت مستقیم قرار نگیرند.
5- در زمان پر کردن منابع سوخت (گازوئیل) دقت بسیار عمل آید. در زمان تخلیه سوخت حتی الامکان هیترها خاموش باشند. لوله های نزدیک به مشعل که سوخت رسان هستند و حتما از جنس رو کش سیمی باشند و طوری مهار گردند که به منبع تولید حرارت نزدیک نباشند اطراف منابع سوخت باید عاری از علوفه و آشغال باشند. به هیچ وجه منابع سوخت در داخل سالن قرار نگیرند و حتما منابع سوخت از سالن مرغداری فاصله داشته باشد.
6- وسایل قابل احتراق را در یک محفظه فلزی قرار دهید و دور از سالن مرغداری نگهداری نمائید. این عمل احتمال بروز آتش سوزی را کاهش می دهد. حتی الامکان جهت پاک کردن محوطه اتاق سرویس از جاروهای برقی کم صدا استفاده شود و از جارو کردن گرد و خاک جلوگیری گردد، اطراف سالن های عاری از آت و آشغال علوفه قابل اشتغال باشد.
7- بیرون از سالن ها و سایر نواحی که در معرض خطر هستند تابلو های استعمال دخانیات اکیدا ممنوع نصب گردد.
8- یک تقویم زمانی برای کنترل وسایل اطفاء حریق تنظم نمایید.

علاوه بر موارد ذکر شده، نکات زیر را در نظر بگیرید:
- سیستم های اعلام حریق هر سالن یکبار مورد بازرسی قرار گیرند.
- شیرآب و لوله های آتش نشانی هر سال یکبار مورد بازرسی قرار گیرند.
- درهای خروج اضطراری هر سه ماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرند.
- تمام شیرهای آب هر هفته یکبار بازرسی شوند و فشار کافی در شیرهای آب وجود داشته باشد.
- از کپسولهای آتش نشانی مناسب استفاده شود و هر سال یکبار کپسول آتش نشانی مورد بازرسی قرار گرفته و برچسب مخصوص (از طرف شرکت فروشنده ) بر روی آن زده شود.

- همیشه به ایمنی مرغداری فکر کنید در صورت بروز آتش سوزی به شکل زیرعمل نمائید:
- ابتدا تمام کارکنان را از سالن خارج نمائید.
- زنگ اعلام خطر را روشن کنید و یا توسط سوت دیگران را آگاه نمایید و بلافاصله قسمت آتش نشانی را مطلع نمائید.
- اگر می توانید آتش را مهار کنید اقدام به این کار نمایید. در غیر این صورت تا آمدن گروه آتش نشان صبر کنید.   
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com