شکر در خدمت عسل

شکر در خدمت عسل
مدیر امور توزیع 219 تن شکر بین زنبورداران خراسان شمالی.طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: این میزان شکر صرفا برای زمستان گذرانی زنبورها در اختیار تولید کننده های عسل قرار می گیرد.
علیرضا صادق افزود: خراسان شمالی هزار و 955زنبوردار و 200هزار کلنی زنبورعسل دارد و پارسال دو هزار و 875تُن عسل تولید کرد.
خراسان شمالی  در تولید زهر عسل، رتبه اول، در میانگین تولید عسل، رتبه چهارم و در تولید گرده گل، رتبه نهم کشور را دارد.
میانگین تولید هر کلنی در خراسان شمالی، 14کیلوگرم است در حالی که در کشور، ده کیلو و 77گرم است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com