چشم امید دامداران به سوی دولت جدید

00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
دامدارهایی که روزی با اشتیاق اقدام به دامپروری می‌کردند اکنون با توجه به افزایش سرسام‌آور نهاده‌های دامی و کاهش قیمت فراورده‌های آنان، به اجبار دست به فروش دام‌های خود زدند. همه آنها منتظر اقدامی قاطعانه از سوی دولت جدید هستند تا دوباره صنعت دامپروری خود را احیا کنند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com