طرح توزیع جوجه در روستاها و خطر انتشار بیماری های طیور

طرح توزیع جوجه در روستاها و خطر انتشار بیماری های طیور
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
اتحادیه مرغداران گوشتی آذربایجان شرقی طی نامه ای به ریاست سازمان جهادکشاورزی استان از خطرات احتمال شیوع بیماری در مرغداری ها با اجرای طرح توزیع جوجه یکروزه در روستاها خبر داد.
طی این نامه اعلام شده است که با توجه به طرح توزیع جوجه یکروزه در روستاها و ارتباط تنگاتنگ مرغداری ها با روستانشین ها، نه تنها سلامت پرندگان بومی روستاها به خطر خواهد افتاد بلکه این امر باعث شیوع و انتشار بیماری های طیور در مرغداری ها خواهد گردید و قرنطینه بهداشتی دیگر مفهومی نخواهد داشت و این عامل باعث کاهش تولید و تحمیل خسارت فراوان به بهره برداران خواهد شد.
جواد سلطانی رئیس اتحادیه فوق در پایان درخواست داشته است تا تدابیری در این زمینه اندیشیده شود تا آسیبی به تولید و تولیدکنندگان وارد نگردد.

( تصویر نامه در اسلاید دوم عکس زیر )
تا کنون سازمان دامپزشکی کلی کشور در خصوص روند کنترلی بر روی این توزیع و تدابیر اتخاذ شده بهداشتی مطلبی عنوان ننموده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com