پادکست تصویری صنعت مرغداری و دامپروری
جوجه های از غیب رسیده

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
داده ها و اطلاعات نه تنها چند عدد و نمودار است بلکه آن چیزی هست که مسیر شما و تصمیمات شما را تعیین می کند و بودن یا نبودن شما رو در زنجیره فعالان صنعت رقم می زند.
اطلاعات فروش جوجه یکروزه مادر کشور را بررسی کردیم و اعداد متفاوت و غیر قابل باوری را دیدیم که نشان میدهد که احتمالا یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است :
- یا اطلاعات گله وارد شده در اسفند سال 1399 راس به کشور را طی این سالها اشتباه اعلام کرده اند ؟
- یا جوجه های مادر راس به صورت ترکیبی فروش رفته است ؟
- یا جوجه های فروش رفته جوجه مادر نیستند ؟
- یا انجمن جوجه یکروزه کشور اطلاعات را چندین سال است که اشتباه محاسبه یا اعلام می کند ؟
- یا معجزه شده و جوجه های اضافی شده و فروش رفته از غیب آماده است و به قیمت جوجه راس فروخته شده و راهنمای پرورشی آنها برای واحد های مادر به اشتباه ارسال شده است ؟

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
 • فایل صوتی پادکست تصویری جوجه های از غیب رسیده
 • دانلود
  به گزارش خبر گزاری ITPNews:
  کانال شنیدن تمام فایل های صوتی ما به همراه پادکست های ITPNews و صدای وبینارهای برگزار شده :
   
   
  نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
  Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com