صدای کامل نظرات دکتر مهربانی :
صدای کامل - جوجه بدون مشتری از بین خواهد رفت

صدای کامل - جوجه بدون مشتری از بین خواهد رفت
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
معدوم سازی جوجه یکروزه به اشتباه تعبیر شده و نیازمند توضیح چرایی انجام آن است.
شما میتوانید در زیر صدای کامل نظرات آقای دکتر مهربانی - کارشناس صنعت مرغداری - را خصوص تعبیر صحیح و علت انجام این کار رو بشنوید


به گزارش خبر گزاری ITPNews:
 • جوجه بدون مشتری از بین خواهد رفت
 • دانلود
  به گزارش خبر گزاری ITPNews:
   
   
  نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
  Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com