فیلم نمونه یک سرویس خدماتی ضدعفونی مرغداری

00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
امروزه شرکت ها و موسسات متفاوتی ایجاد شده است که صرفا با داشتن ابزارها و سیستم های جدید خود جهت ضدعفونی مرغداری ها به عنوان یک خدمت اقدام می نمایند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com