ورود وزارت اطلاعات به موضوع تخلفات‌ نهاده های دامی

دانلود
بهادری جهرمی در نشست خبری گفت:وزارت اطلاعات در خصوص تخلفات‌ نهاده‌های دامی گزارشی به رئیس جمهور ارائه کرد.

با تعاملی که بین معاون اول دولت و وزرات اطلاعات صورت گرفت از بروز تخلف پیشگیری شد.

هیچگونه جرم یا فسادی حتی یک دلار به واسطه این پیشگیری اتفاق نیافتاد.
 
کلمات کلیدی نهاده دامی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com