گزارش نشست مشترک معاونت امور دام، نمایندگان مجلس و مدیران اتحادیه سراسری مرغداران

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
به دنبال بروز مشکلات قیمتی برای مرغداران و سقوط قیمت گوشت مرغ طی دو هفته پایانی مهر با همت اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نشستی با حضور دکتر حسن رکنی معاونت امور دام، مهندس امینی مدیر کل اداره طیور، مهندس علی ابراهیمی و دکتر کوچک نژاد نماینده مردم رشت همچنین اعضای هیات مدیره اتحادیه سراسری، مدیران اتحادیه¬های استانی، "صفی یاری" مرغدار برجسته و کوشنده خستگی ناپذیر در این عرصه و همچنین مهندس یعقوبی مرغدار سرشناس و اغراز از جمله مدافعان صنعت مرغداری برگزار شد.
دکتر کمالی مدیر عامل اتحادیه سراسری با تشریح وضعیت صنعت مرغداری و دشواری¬هایی که در مقابل رشد و توسعه این صنعت وجود دارد با تحلیل تاریخی از فرآیند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ جایگاه این مواد ارزشمند غذایی ارزشمند و پر مصرف در سبد غذایی جمعیت کشور از نمایندگان حاضر در نشست تقاضا کرد کمبودهای قانونی برای فعالیت تشکل¬ها و اتحادیه¬ها را در دستور بررسی قرار دهند.
دکتر کمالی در ادامه تحلیل خود به موضوع ابهام در تخصیص مالیات برای اتحادیه¬ها و تشکل¬های مرغداری پرداخت و با تاکید بر این موضوع که تمامی فعالیت اتحادیه¬ها در چارچوب فعالیت¬های کشاورزی و الزاما مالیات به این فعالیت¬ها تعلق نمی¬گیرد از نمایندگان حاضر در نشست درخواست کرد که با توجه بررسی بودجه در مجلس و به ویژه بحث¬های ارزش افزوده و مالیاتی از طرف کمیسیون کشاورزی الحاقیه-ای برای کمیسیون بودجه ارسال تا موضوع مالیات و ارزش افزوده که با تفسیر نادرست ممیزان مالیاتی  اتحادیه¬ها را درگیر کرده است مرتفع گردد.
در ادامه حسن زاده رییس هیات مدیره ابعاد دیگری از بحث¬های مالیاتی و سخت¬گیری¬های غیر موجه سازمان تامین اجتماعی در مورد فعالیت¬های تشکل¬های کشاورزی را برشمرد و یادآور شد در تمام دنیا فعالیتتشکل¬های تولیدی در بخش کشاورزی در قالب قوانین و مقررات مورد حمایت دولت¬ها هستند حال آنکه ما درگیر تفاسیر سلیقه¬ای و یک سویه ممیزان مالیاتی هستیم که برای تولید بازدارنده هستند.
در این نشست همچنین مهندس حیدری مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان اصفهان با دسته-بندی معضلات اصلی صنعت مرغداری در قالب یک جدول و ارائه راهکارهای اجرایی برای هرکدام به استناد بندهای متعددی از قانون موسوم به انتزاع و تشریح هرکدام یادآور شد که قوانین کافی برای حمایت از صنعت مرغداری وجود دارد ولی اجرا و نظارت نمی¬شود و خواستار اجرایی شدن مفاد این قانون برای ارتقا بهره¬وری گردید.
دکتر رکنی معاونت امور دام نیز بر پیگیری¬های جدی و ارائه پیشنهادات عملی و حقوقی برای گنجاندن مواردی در قانون بودجه و مقررات مالیاتی توسط کارشناسان این معاونت قول مساعد دادند. در نهایت مهندس علی ابراهیمی و دکتر کوچک نژاد قول دادند که نماینده اتحادیه مرغداران به همراه مشاور حقوقی معاونت برای پیگیری موضوع طی یک هفته آینده به مجلس مراجعه و هماهنگی¬های لازم برای گنجانیدن خواسته مرغداران در مفاد قانون بودجه ملحوظ شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com