صدور نخستین دامدار کارت استان یزد

00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
با دامدار کارت، دامداران می‌توانند تسهیلات تامین نهاده دامی بگیرند.
یکی از چالش‌های دامداران در تأمین نهاد‌های دامی موضوع نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش بوده که با تدبیر خردمندانه وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد برای هر دامدار، کارت اعتباری دامدار کارت توسط بانک کشاورزی صادر شود.

میزان اعتبار تأمین شده از مبلغ ده میلیون تا سقف ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۱ درصد سود با بازپرداخت یک ساله است. این کارت اعتباری صرفاً برای خرید و تأمین نهاده‌های دامی خواهد بود.

دامداران استان یزد میتوانند جهت ثبت نام و دریافت این دامدارکارت به سامانه cita.maj.ir مراجعه کنند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com