نتایج طرح آمارگیری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی ١٣٩٩ منتشر شد

نتایج طرح آمارگیری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی ١٣٩٩ منتشر شد
در سال ١٣٩٨ وزن مرغ زنده پرورش‌یافته در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی ٣,٢ میلیون تن بوده است.
مرکز آمار ایران در راستای انجام وظایف خود در جهت تأمین آمار و اطلاعات پایه و به ‌منظور پاسخگویی به نیاز مسئولین و دست اندرکاران صنعت طیور کشور، با تهیه و اجرای طرح‌های آماری مستقل، آمارگیری از فعالیت‌های مختلف این صنعت را از سال ١٣٦٤ آغاز کرده است.
 در تیر و مرداد سال جاری نیز آمارگیری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی توسط مرکز آمار ایران انجام شد.

براساس نتایج آمارگیری از این طرح که بصورت نمونه‌گیری انجام شد:
در تابستان ١٣٩٩ تعداد ٢٠٥٢٠ مرغداری‌ پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور وجود داشته که ١٦٥٤٢ مرغداری فعال و بقیه (٤٠٦٨ مرغداری) غیر فعال بوده است.
در سال ١٣٩٨، وزن مرغ زنده پرورش‌یافته در این مرغداری‎ها حدود ٣,٢میلیون تن برآورد شده است که نسبت به سال ١٣٩٦ حدود ٦٥٨ هزار تن (٢٦ درصد) افزایش یافته است.
تعداد کل کارکنان شاغل در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی در سال ١٣٩٨، ٧٠٩١٠ نفر بوده که از این تعداد ٤٣٨٣٩ نفر شاغلان با مزد و حقوق و بقیه (٢٧٠٧١ نفر) شاغلان بدون مزد و حقوق بوده‌اند. همچنین ٩٨ درصد شاغلان این مؤسسات مرد بوده‌اند.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

زبان فارسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 17
دانلود فایل دانلود
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com