اجرای طرح هویت‌گذاری دام برای نخستین بار

اجرای طرح هویت‌گذاری دام برای نخستین بار
مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی اجرای طرح هویت گذاری دام ، اجرای طرح سنتز نژاد گوسفندان چندقلوزا و طرح تولید بز شیری اصلاح نژاد شده را از جمله مهمترین
برنامه‌های این مرکز در سال‌جاری اعلام کرد.
امیرمفتخری کاشانی اظهارداشت: یکی از مهمترین برنامه های ما در سال جاری اجرای طرح ملی "هویت گذاری دام" است که برای نخستین بار در کشور انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حدود 5 میلیارد تومان به اجرای این طرح ملی اختصاص داده شده است، گفت: این طرح در  5 استان "سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی" اجرا
خواهد شد.
مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نحوه اجرای این طرح را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این طرح با استفاده از یک ریز فرستنده که بر روی شماره گوش الکترونیکی دامها
نصب می شود، اطلاعات مورد نیاز توسط دستگاه گیرنده خوانده خواهد شد. به گفته وی، از این روش برای ثبت آسانتر رکوردها هم استفاده می‌شود.
مفتخری کاشانی تصریح کرد: در مرحله نخست دامهای سنگین 5 استان هویت گذاری می شوند و در مرحله بعد دامهای سبک هویت گذاری خواهند شد.
وی موضوعات "اصلاح نژادی، بهداشت دام، آمار تولیدات دامی، جمعیت دام و جلوگیری از ورود دام قاچاق به کشور" را از جمله اهداف این طرح ملی عنوان کرد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com