خصوصی سازی در سازمان دامپزشکی کشور آغاز شد

خصوصی سازی در سازمان دامپزشکی کشور آغاز شد
به گزارش خبر گزاری فارس:
پیش ممیّزی بهداشتی مراکز تولید و عرضه محصولات پروتئینی با منشاء خام دامی و فرآورده‌های دامی به تشکل‌ها غیردولتی ذی‌ربط واگذار می‌شود.

« سیدمحمد آقامیری »، معاون وزیر و رئیس این سازمان اعلام کرد: در راستای اجرای بند (ث) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه GAHP , GHP , GMP ,  HACCP  اجرایی مربوط به بازدید و پیش ممیزی سامانه‌های بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش دام، کشتارگاه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز تولید، تهیه، آماده‌کردن فرآورده‌های خام دامی و سردخانه‌ها و مراکز نگهداری و توزیع فرآورده‌های مذکور به اشخاص حقوقی غیردولتی و تشکل های ذیربط واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه اشخاص حقوقی غیردولتی و تشکل‌های ذیربط با دریافت مجوز فعالیت از سازمان دامپزشکی کشور در چهارچوب ضوابط و الزامات بهداشتی ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور مبادرت به انجام  پیش ممیزی از واحدهای تحت‌پوشش می‌نماید، اعلام کرد: که این پیش‌ممیزی انجام شده نافی انجام ممیزی رسمی از سوی سازمان دامپزشکی کشور نخواهد بود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: انجام پیش‌‎ممیزی از سوی اشخاص حقوقی غیردولتی و تشکلهای ذیربط مقدمه‌ای برای انجام سایر برنامه‌های سازمان دامپزشکی کشور از جمله رتبه بندی واحدها، صدور و تمدید کدهای صادراتی IR و EC و نیز صدور و تمدید پروانه های بهداشتی بهره برداری مراکز فوق خواهد بود.

وی تاکید کرد: همکاری و مشارکت هرچه بیشتر تشکل های ذیربط در این خصوص نقش بسزایی در ارتقای کیفیت بهداشتی فرآورده های خام دامی و ارتقاء سطح بهداشتی مراکز مذکور خواهد داشت.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com