نگاهی تازه به غذاخوری طیور نر

نگاهی تازه به غذاخوری طیور نر
به گزارش خبر گزاری World Poultry:
تصویر 1 : طیور نر به جای آنکه تند تند و حریصانه تغذیه کنند مجبورند که به خط بایستند و خوراک خود را از ظرف برچینند که این امر موجب یک شکل شدن آنها می گردد.


یکی از بهترین و سودآورترین ابزار مدیریت ، تغذیۀ جداگانۀ طیور نر و ماده است . همچنانکه طیور نر را در وزن مناسب تری نگه می دارد موجب افزایش میزان باروری هم می گردد . علیرغم دانستن این حقایق ، طی این سال ها توجه خاصی به سیستم تغذیه ای طیوری که رشد سریع دارند ، نشده است . مسلماً یک سیستم جدید غذا خوری مخصوص طیور نر راه حل های جدیدی را ارائه خواهد داد .

کارشناسان و پرورش دهندگان یک کمپانی ژنتیک در هلند با مطالعه و بررسی سیستم های غذاخوری طیور نر به این نتیجه دست یافتند که یک سری بهسازی های جدید لازم است صورت گیرد تا احتیاجات پرورش دهندگان را برآورده سازد . پس از صحبت با چند تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات غذاخوری ، کارشناسان صنایع VDL ریسک توسعه و ارائۀ یک ایدۀ جدید تحت عنوان سیستم غذاخوری Matrix را پذیرفتند .
در مجموع ، تکنولوژی همانند قبل است با این تفاوت که زمانی که غذاخوری های بشقابی پایین می آید مرغ های پرورشی نمی توانند از آن تغذیه کنند. معمولاً مرغداری ها به گونه ای طراحی شده اند تا تمامی نیازهای مرغ های پرورشی را برآورده سازد در نتیجه توجه خاص و کافی به فضای مورد نیاز برای غذاخوری مناسب طیور نر صورت نگرفته و پیامد آن ازدحام و شلوغی در همین فضای محدود است که موجب آشفتگی و ناآرامی پرندگان می گردد . یکی از مشکلات مربوط به سیستم های غذاخوری بشقابی این است که در این سیستم خوراک در یک زمان به تمامی بشقاب ها نمی رسد و این امر باعث می شود که خروس ها با پایین آمدن بشقاب های غذاخوری پرخاشگرانه این سو و آن سو بدوند . همچنین مدیران و پرورش دهندگان دریافته اند که طیور نری که مسلط تر و غالب تر از سایر طیور نر هستند تغذیه ای بیشتر از آنچه که مورد نیازشان است را دریافت می کنند و سایر طیور کمتر تغذیه می شوند. در واقع این امر به دلیل عرضۀ خوراک فراوان و یا عرضۀ خوراک در بشقاب هایی است که کف V شکل دارند و در نهایت ، نتیجۀ آن ناهماهنگی در وزن طیور نر و جفت گیری های ضعیف است .

استفاده از محدودۀ کف زمین
با توجه به موارد ذکر شده ، کمپانی VDL از یکی از کارشناسان پرورش دهنده دعوت بعمل آورده تا با استفاده از تجارب ایشان در خصوص شکل و قالب ظروف غذاخوری اتوماتیک مخصوص طیور نر (که بعنوان جایگزین برای سیستم های غذاخوری بشقابی طیور نر معرفی می شود) تصمیم گیری شود . بر این اساس ثابت شد که با جایگزینی ظروف غذاخوری V شکل با ظروفی که کف صافی دارند ، نظیر آنچه که در سیستم های غذاخوری تسمه ای استفاده می شود ، ارتقاء چشمگیری در عملکرد طیور مشاهده می شود .
این بار VDL تصمیم داشت به جای استفاده از تسمه ظروف را با مته پر کند . کف لوله ای که مته از میان آن توزیع خوراک می کند حاوی حفره های زیاد و یک شکل است تا غذا به طور مساوی توزیع گردد . میزان توزیع غذا با تنظیم ارتفاع لوله از کف غذاخوری قابل کنترل است . با آغاز زمان تغذیه ، ظروف غذاخوری که با سهمیۀ خوراک پر شده پایین می آید و لوله ها از ظروف غذاخوری بالا کشیده می شود و دسترسی به خوراک را امکانپذیر می سازد . به این ترتیب ، تمامی طیور نر همزمان شروع به خوردن می کنند و با فضای بزرگ و مناسبی که هر پرنده در اختیار دارد (در حدود 20سانتیمتر به ازاء هر پرنده) برای رسیدن به غذا به نزاع و کشمکش نمی پردازد . همچنین از آنجاییکه ظروف غذاخوری صاف و مسطح به پرندگان اجازه نمی دهد تا غذا را تند تند و به صورت کپه قورت دهند بنابراین زمان بیشتری را بایستی صرف غذا خوردن کنند . کنار زدن پرندگان کوچکتر و ضعیف تر کمکی به دریافت بیشتر غذا نمی کند ؛ تمامی پرندگان به طور یکسان به غذا دسترسی دارند . این شیوه زمان یکسانی را در اختیار تمامی طیور نر قرار می دهد .
 
تصویر 2 : ظروف غذاخوری طیور نر فضای بسیار کمتری از کف مرغداری را اشغال می کند .


امکان انتخاب و کنترل بهتر
از آنجاییکه سیستم غذاخوری ویژۀ طیور نر VDL Matrix در مقابل دیوار مرغداری ها قابل نصب می باشد ، فضای باز بیشتری را برای جفتگیری پرندگان در اختیارشان قرار می دهد . یکی از مرغداران هلندی به نام Gert van den Top از جمله پرورش دهندگانی است که این سیستم را نصب کرده. او نیز فضای اضافی برای نصب سیستم غذاخوری طیور نر در اختیار نداشت بنابراین در مقابل دیوار مرغداری آن را نصب کرد . وی اظهار دارد که در زمان غذا خوردن ، تمامی پرندگان نر در یک ردیف و یکی یکی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و نسبت به قبل تنش کمتری از خود نشان می دهند . از آنجاییکه Van den Top به تازگی این سیستم را نصب کرده تصمیم گیری در خصوص نتایج این سیستم بسیار زود است اما به هر حال وی نتایج رضایتبخشی را پیش بینی می کند . همکار وی Stefan Dankers در این زمینه تجربه بیشتری دارد . او مرغداری های کمتری را در اختیار دارد و سیستم غذاخوری Matrix را در یک اتاق جداگانه قرار داد تا امکان مقایسه با غذاخوری های بشقابی نصب شده در دیگر اتاق های مرغداری را داشته باشد . هنگامیکه از او در خصوص این سیستم پرسیده شد وی مزایایی را که در طول 40 هفته از آن برخوردار شده بود را به این صورت بیان کرد که : "تمامی طیور نر در یک زمان واحد از میزان خوراک مساوی برخوردار می شدند که این امر ، آشفتگی و ناآرامی میان آنها را به حداقل خود رساند . آنها دیگر بر سر جا به نزاع با همدیگر نمی پرداختند و همگی به میزان مساوی از غذا برخوردار می گشتند . کُند شدن سرعت خوردن غذا در واقع این مجال را در اختیار طیور نر ضعیف تر قرار می داد تا فرصت بیشتری برای خوردن غذا داشته باشند و در نتیجه عملکرد بهتری ارائه دهند و همچنین وضعیت پر و بال بهتری هم داشته باشند . نه تنها طیور نر بلکه طیور ماده هم این امکان را داشتند که بدون مزاحمت طیور نر با فرصت بیشتری غذا بخورند . "
آقای Donkers همچنین اظهار داشت از آنجاییکه طیور نر به هنگام خوردن غذا به صف می ایستند ارزیابی و مقایسه آنها با همدیگر کار آسانی است . وی ادامه داد : "معمولاً در یک دسته بالای 40 هفته ، نرهای اولیه بایستی جایگزین شوند اما در این مرغداری (که سیستم غذاخوری Matrix نصب بود) هیچ نیازی به این کار نبود . چرا که ظاهر بسیار خوبی داشتند و رفتارهای جفتگیری خوبی هم نشان می دادند. "  با مقایسۀ این اتاق با اتاق های حاوی غذاخوری بشقابی ، وی متوجه شد که تعداد تخم مرغ های نطفه دار این اتاق خیلی بیشتر است .
اگرچه تعداد کمی از کشاورزان و دامدارانی که سیستم غذاخوری Matrix را نصب کرده اند با این سیستم آشنایی دارند ، اما همگی معتقدند که این سیستم انتظارات آنها را برآورده می سازد .
 
تصویر 3 : بمنظور صرفه جویی در جا، سیستم غذاخوری مخصوص طیور نر Matrix را می توان در مقابل دیوار نصب کرد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com