تصمیم دولت برای کاهش ۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی

تصمیم دولت برای کاهش ۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی
به گزارش خبر گزاری مهر:
قیمت مرغ که هفته گذشته تا هرکیلوگرم ۵۸ هزار تومان افزایش یافته و به قیمت مصوب ۶۳ هزار تومانی خود نزدیک شده بود دوباره کاهش یافت و در سطح خرده فروشی تا ۵۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن صنفی جوجه‌های یک‌روزه گفت: بعد از تغییر نرخ ارز واردات نهاده‌های دامی تقاضا برای خرید مرغ در کشور ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آن را تأیید می‌کند.

وی افزود: قبل از حذف ارز ۴,۲۰۰ تومان نهاده‌ها دامی ماهانه ۱۲‌۰ میلیون قطعه جوجه در کشور تولید می‌شد، اما اکنون برای شب عید نیز با ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه نیاز کشور تأمین می‌شود.

دبیر انجمن صنفی جوجه‌های یک‌روزه ادامه داد: در جلسه اخیر کارگروه برنامه ریزی تولید در وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط تصمیم گرفته شد میزان جوجه ریزی که تا ۱۳۰ میلیون قطعه در ماه افزایش یافته بود به ۱۱۰ میلیون قطعه کاهش یابد.
صدیق پور گفت: وزارت جهاد کشاورزی با تشکل‌های مرغداران برای کاهش جوجه ریزی همراهی کرد و ۱۱۰ میلیون جوجه ریزی در ماه را مصوب و تکلیف کرد؛ بنابراین گزارش کاهش ۱۰ تا ۲۰ میلیونی جوجه ریزی مرغ گوشتی در ماه می‌تواند بازار مرغ را در کشور متعادل کند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com