تولید داروها و واکسن‌های دام، طیور و آبزیان با اجرای ۱۸ پروژه، به سمت خوداتکایی

تولید داروها و واکسن‌های دام، طیور و آبزیان با اجرای ۱۸ پروژه، به سمت خوداتکایی
به گزارش خبر گزاری برنا:
بهداشت و سلامتی دام، افزایش تولیدات دامی، پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک و به طور کلی تامین سلامت و غذای جامعه ارتباط مستقیمی با وضعیت دارو و واکسن‌های دام، طیور و آبزیان دارد.

اهمیت این صنعت در تامین امنیت غذایی به حدی بالا است که در تمام کشورها برنامه های ملی برای توسعه تولید این محصولات تعریف و تدوین شده است. داروها و واکسن هایی که نقشی اثرگذار در ارتقای سلامت جامعه دارند و دسترسی به غذای سالم و کافی را برای بشر فراهم می‌کنند.

بر همین اساس پس از احصاء نیازها و اولویت‌ها؛ فناوران و سرآمدان علمی دست به کار می شوند تا نیازهای شناسایی شده را با کمک فناوری های نوین و دانش خود تامین کنند. در ایران نیز این هدف در قالب 3 برنامه ملی و راهبردی «توسعه بازار محصولات دانش بنیان»، «توسعه فناوری های راهبردی متناسب با نیازهای کشور» و ارتقای فناوری در صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید دانش بنیان» و با کمک پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان اجرایی خواهد شد.

تحقیقات متعددی برای توسعه، ارتقای تولید واکسن های در دست مصرف و ابداع واکسن های متعارف در دست انجام است تا با شناسایی ظرفیت های دانشی و تخصصی موجود کشور این نیازهای فناورانه به پاسخ برسد.

پس از احصا نیازها در زمینه دارو و واکسن های مورد نیاز حوزه دامپزشکی؛ 18 برنامه ملی تعریف شد تا با کمک آنها؛ این نیازها در کشور تامین شود. اجرای 10 پروژه در حوزه تولید واکسن طیور، 2 پروژه تولید واکسن دام، 5 پروژه تولید واکسن آبزیان و 1 پروژه تولید داروهای درمانگر گاما به صورت سرم و واکسن اسهال گوساله در اولویت قرار گرفت.

طرح های فناورانه ای که قرار است با استفاده از توان دانشی و تخصصی موجود در کشور و با اتکا به جوانان و سرآمدان علمی کشور و با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اجرا دربیاید.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com