بهبود عملکرد مرغ های گوشتی با جیره پروتئینی کم هضم تر

بهبود عملکرد مرغ های گوشتی با جیره پروتئینی کم هضم تر
پژوهش در مورد منابع پروتئینی جایگزین در خوراک، رشته ای تحقیقاتی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. برای مثال، کنجاله سویا و پودر ماهی به راحتی هضم می شوند و از گذشته تاکنون منبع اصلی پروتئین ها در جیره غذایی طیور بوده اند.
با این حال، این وضعیت در آینده تغییر خواهد کرد.
پژوهش در مورد منابع پروتئینی جایگزین در خوراک، رشته ای تحقیقاتی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. برای مثال، کنجاله سویا و پودر ماهی به راحتی هضم می شوند و از گذشته تاکنون منبع اصلی پروتئین ها در جیره غذایی طیور بوده اند.با این حال، این وضعیت در آینده تغییر خواهد کرد.جمعیت جهان رو به افزایش است و تقاضا برای محصولات حیوانی نیز رشد کرده است اما در عین حال قیمت های این کنجاله های پروتئینی نیز متغیر است. به علاوه انتظار می رود که با افزایش تقاضا برای مواد غذایی با قابلیت هضم بالاتر برای انسان و عدم استفادهاز آن ها برای حیوانات در دسترس بودن این پروتئین ها نیز کاهش یابد.
روند ادامه بهبود محصولات طیور، به شیوه ای که این محصولات هم موثر باشند و هم پایدار، موجب افزایش سرعت ارزیابی منابع اقتصادی تر پروتئین شده است. با این حال، این جایگزین ها قابلیت هضم کمتری دارند و این امر بر عملکرد حیوانات تاثیر منفی می گذارد. نه تنهاکاهشمیزان هضم موجب پایین آمدن میزان جذب آمینواسیدها توسط روده می شود بلکه موجب می شود که پروتئین های بیشتری به روده خلفی برسند. این پروتئین ها در روده خلفی به عنوان بستری برای تخمیر پروتئولیتیک استفاده می شوند و این امر موجب تولید ترکیبات مضری می شود که یکپارچگی روده و عملکرد آن را با مشکل رو به رو می کند.
برای کشف تاثیرات منابع پروتئینی کم حجم تر بر روی فرآورده های مرغ و به منظور ارزیابی پتانسیل استراتژی های مختلف خوراک دهی برای کاهش تاثیرات منفی آن ها بر عملکردطیور، مطالعات زیادی در دانشگاه واخنینگن هلند انجام شده است. در یک مطالعه ای که اخیرا در مجله Poultry Science به چاپ رسیده است، آزمایشی انجام شده است که در آن طیور با جیره غذایی کم هضم تر و بر پایه کنجاله کلزا تغذیه شده اند. در این تغییر ایجاد شده، موارد زیر مورد ارزیابی قرار گرفت: ساختار جیره (ریز یا درشت بودن آن)، میزان تخمیر انرژی (بالا یا پایین بودن آن) و جایگزینی محصولات پوشش داده شده با بوتیرات. پژوهشگران منبع بوتیراتی را انتخاب کردند که در بازار موجود باشد؛ این منبع  ADIMIX®Precisionاز شرکت نوتریاد (Nutriad.) بود.
این مطالعه نشان داد که دادن جیره غذایی با پایه کنجاله کلزا موجب عملکرد ضعیف تر و کاهش سلامت روده در طیور می شود. با این حال، دادن قطعات بزرگ تر یا دادن مکمل بوتیرات وزن پرنده و نسبت تبدیل خوراک به گوشت را به طور چشمگیری بهبود می بخشد. بررسی های بیشتر می تواند به یافتن مکانیسم های اساسی و بالقوه کمک کند.  قطعات بزرگ تر جیره غذایی، اندازه سنگدان و عملکرد آن را افزایش می دهد که با کاهش pH، ماندن طولانی تر خوراک در پیش شکم و افزایش قابلیت هضم پروتئین در روده می شود. در گروه طیوری که محصولات پوشیده شده از بوتیرات را مصرف کردند، یکپارچگی روده بهبود یافته است. زمانی که این دو استراتژی همزمان انجام می شود، تاثیر آن بر روی سلامت روده و عملکرد حیوان به راحتی قابل تشخیص است.
در مجموع، این نتایج نشان داد که دادن خوراک درشت تر و استفاده از محصولات پوشیده شده از بوتیرات سلامت روده و عملکرد طیور را بهبود می بخشد و در نتیجه عملکرد طیوری که منبع پروتئینی کم هضم تری را دریافت کرده اند بهبود یافته است.

Reference: Qaisrani et al., 2015, Poultry Science, 94: 2152-2164

 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com