کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور تشکیل شد

کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور تشکیل شد
تصویر:کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور
کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری با هدف تقویت ارتباط صنعت و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری با نیل به اهداف توسعه اقتصادی به ویژه سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مصوب سی امین جلسه مورخ 15 / 12 / 1391  ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور تاسیس شد.

این کانون نهادی تصمیم ساز و تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی می باشد که به منظور افزایش همگرایی، همکاری، هماهنگی، تصمیم سازی و ارتقاء وحدت رویه پیرامون فعالیت های بازار، صنعت و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و اقتصادی نظام نوآوری بخشی در عرصه توسعه و تولید کالا یا فرصت خاص و با وظایف زیر تشکیل شده است :

الف : شناخت چالش ها، تدوین راهکار ( ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار )

ب : تصمیم سازی و پیگیری اجرای راهکارها و پیشنهادات از طریق مراجع ذی ربط

ج : ایجاد بانک های اطلاعاتی تخصصی تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تسهیل دسترسی عمومی به آنها 

د : رصد تحولات اقتصادی و فناوری بین المللی تاثیر گذار در هر حوزه و اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور

ه : تقویت تعامل بین المللی فعالان اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور با نهاد های اقتصادی، صنعتی و فناوری بازار و صنعت

و :  کمک به ایجاد مزیت رقابتی به فناوری و تولیدی در نمایشگاه های تولیدی بنگاههای تولیدی


لذا در جلسه دفاعیه از تأسیس کانون که با حضور نمایندگان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری وزارت صمت، وزارت علوم و فناوری و تحقیقات، نماینده ستاد راهبری اجرای نقشه  جامع علمی کشور در اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی تشکیل شد و آقای مهندس سید مصطفی سید مصطفوی به عنوان نماینده به ارائه سخنرانی دفاع نمود که در نهایت مورد قبول و پذیرش حاضرین قرار گرفت .

سپس در تاریخ 26 / 04 / 1400 جلسه مجمع موسسین در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور ۳۵ نفر که به تایید دبیرخانه تشکیل کانون ها رسیده بودند تشکیل شد. ( لازم به توجه است که ترکیب شرکت کنندگان ۶۵ درصد از صنعت و ۳۵ درصد از دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی بودند ) در این جلسه اساسنامه تایید و انتخابات هیئت مدیره و بازرسین از بین داوطلبان بخش صنعت  ( چهار نفر ) و از بین داوطلبان بخش علمی ( دو نفر ) برگزار و افراد ذیل انتخاب شدند :

( بخش صنعت )
1 - مصطفی سید مصطفوی 34 رای از35 رای به عنوان عضو اصلی بخش صنعت

2 - سعید چرخکار 29 رای از 35 رای به عنوان عضو اصلی بخش صنعت

3 - سید فرزاد طلاکش 26 رای از 35 رای به عنوان عضو اصلی بخش صنعت

4 - ساسان پورجعفری 23 رای از 35 رای به عنوان عضو اصلی بخش صنعت

5 - حمید فاضلی 15 رای از 35 رای به عنوان عضو علی البدل بخش صنعت

( بخش علمی )
6 - سید عبدالله حسینی 31 رای از 35 رای به عنوان عضو اصلی بخش علمی

7 - احمد ناجی زواره 24 رای از 35 رای به عنوان عضو اصلی بخش علمی

8 - محمد علی کمالی سروستانی 10 رای از 35 رای به عنوان عضو علی البدل بخش علمی

( نماینده معاونت علمی و فناوری )
9 - حمید رضا ذوالفقاری طی حکمی به عنوان نماینده معاونت علمی و فناوری عضو اصلی هیئت مدیره

( بازرس )
10 - افشین حاجی فتحعلی تهرانی 23 رای از 35 رای به عنوان بازرس اصلی

11 - محمدرضا حزبئی با 8 رای از 35 رای به عنوان بازرس علی البدل
مجمع کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور

مجمع کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور

مجمع کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور

در ادامه جلسه ای که در تاریخ 23 / 05 / 1400  و در سالن شیخ بهایی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تشکل شد ، ترکیب هیئت مدیره به شکل ذیل تعیین گردید که مراتب جهت ثبت شرکت ها ارسال شد:

1 - آقای مصطفی سید مصطفوی با رای کلیه حاضرین به عنوان رئیس هیئت مدیره ( رئیس کانون )

2 - آقای سید فرزاد طلاکش با رای کلیه حاضرین به عنوان نائب رئیس

3 - آقای سید عبدالله حسینی با رای کلیه حاضرین به عنوان دبیر

4 - آقای احمد ناجی زواره با رای کلیه حاضرین به عنوان خزانه دار

لازم به ذکر است که جلسه مجمع کانون جهت رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری و مجازی و جلسه داخلی هیئت مدیره به صورت حضوری برگزار شد.

اسامی کل کاندیدها در تصویر زیر قابل نمایش است

انتخابات داخلی هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور

انتخابات داخلی هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار صنعت طیور

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com