گوسفند دنبه دار نژاد فراهانى

گوسفند دنبه دار نژاد فراهانى
به گزارش خبر گزاری آرشیو مقاله ITPNews:
گوسفند نژاد فراهانى یکى از توده هاى دو منظوره تولید پشم وگوشت میباشد.تقریبا 30%گوسفندان موجود د استان مرکزىشامل این توده اند واکثرا به صورت سنتى پرورش داده میشوند.

مناطق پرورش؛
همانطورى که از اسم گوسفند فراهانى بر میاید مناطق پرورش این دام در اکثر نقاط استان مرکزى وبویژه منطقه فراهان میباشد.البته در حال حاضر به دلیل تلاقى هاى بدون بر نامه ناخالصى وآمیخته هاى درهم واتفاقى گوسفندان نژاد محلى وبومى دیگر بیشتر شده است.به طور کلى‌آمار موجود گوسفندان استان مرکزى در حدود 2ملیون راس میباشد که 30%آنها گوسفندان فراهانى است.
آب وهواى‌منطقه پرورش به دلیل قرار گرفتن در حاشیه کویر ونیز در محل چین خوردگى هاى رشته کوههاى البرز وزاگرس متنوع است بطور کلى داراى آب وهواى بیابانى ونیمه بیابانى معتدل کوهستانى وسرد است.

مشخصات واندازه گوسفند فراهانى؛
رنگ بدن این گوسفند سفید ونخودى است.پوزه ودور چشمها وچهار قلم پا داراى لکه سیاه رنگ است.روى بینى در میش صاف ودر قوچ ها داراى انحنا میباشد.هردوجنس فاقد شاخ هستند.دنبه در انتها گرد وداراى شکاف کوچک به همراه دنبالچه در راس این شکاف میباشد.
پشم به حالت کوفته وضخیم ومناسب قالى بافى است.نوع بهره این دام پشمش وگوشتش میباشد.نسبت بره زایى 97%میباشد.این نژاد پرطاقت است وقادر است مصافت بسیار طولانى را به خوبى طى نماید.
مشخصات واندازهد گوسفند فراعانى بطور متوسط عبارتست از:

مشخصات
قوچ
میش
قد (سانتى متر)
27 / 71
41 / 9
طول بدن(سانتى متر)
2 / 60
50
وزن تولد(کیلو گرم)
33 / 3
2 / 3
وزن سه ماهگى(کیلو گرم)
14 / 24
----------
پشم سالیانه(کیلوگرم)
44 / 1
8 / 0

مزایاى پرواربندى؛
1.افزایش تولید گوشت بدون افزوده شدن تعداد دام (افزایش تولید در واحد سطح)
طبق محاسباتى که به عمل آمده ثابت گردیده است که تراکم دام به خصوص گوسفند نسبت به مراتع قابل استفاده کشور بسیار زیاد است ودراثر همین کثرت دام مراتع موجود روز به روز فقیر تر میشود.به این ترتیب براى‌اینکه تعادلى بین مراتع موجودوواحد دامى در کشور به وجود آیدباید حدالامکان از تکثیر بدون حساب گوسفندان ودامهاى دیگر جلوگیرى به عمل آیدوسعى شود حتى باکم کردن دامهاى موجود وباپرورش صحیح حیوانات باقیمانده میزان تولید همچنان ثابت باقى بماند،بطوریکه یک بره 60کیلویى باتغذیه متعادل وارزان جانشین دو بره 30کیلویى با تغذیه ناقص گردد.رسیدن به این هدف از نظر تولید گوشت تنها از راه پرواربندى میسر است،بطوریکه در این میان گذشته از ثابت ماندن محصول ،از نظر تامین جایگا وهمچنین پاره اى از مخارج زائد دیگر صرفه جوئیهایى شده در طى آن بتدریج به تعداد نژادهاى پیش راس افزوده گردد.
2.افزایش مرغوبیت گوشت؛
تغذیه مناسب ومتعادل گوسفندان پروارى گذشته از این که باعث افزایش سرعت رشد حیوان میشودسبب میگرد تا گوشت تولیدى با کیفیت مناسب ترى به بازار عرضه گردد.
درصد ترکیبات شیمیایى لاشه انواع گوسفندان:

ترکیبات
گوسفدپروارى
گوسفندچاق
گوسفندمعمولى
گوسفندلاغر
آب
46
54
2 / 65
8 / 72
چربى
2 / 42
6 / 33
5 / 19
9
پروتئین
2 / 10
7 / 11
5 / 14
1 / 17
خاکستر
2 / 1
6 / 0
8 / 0
8 / 0

به عنوان مثال در یک گوسفند پروار 70گیلویى که با کثر آب ماده پروتئینى در حدود 4کیلوگرم میباشد.در یک گوسفند لاغر35کیلوى که داراى 8کیلوگرم ماده خشک میباشد مقدار پروتئین از 3 / 1الى5 / 1کیلو گرم تجاوز نمیکند .ضمناهمانطور که ملاحضه میشود مقدار چربى داخل عضلانى در گوشتهاى لاغر به مقدار فاحشى کم میشود ودر ازاى آن بافت پیوندى جانشین آن میگردد بطوریکه دراثر وجودالیافت بافت پیوندى در ساختمان گوشتهاى لاغرمحصول حاصله سفت تر وتیره تر از حد معمئلى میگردد.بعلاوه بسیارى از عضلات دامهاى پروارى الیاف ظریف ترى ساخته شده وبه خاطر مناسب بودن میزان چربى بافتها طعم گوشت لذیذتر ومطبوع تر میباشد.

 
نظرات شما
 •  

  علی گفت : ۹۶/۰۹/۳۰

  خواهشن اطاعات غلط به مردم ندین این عکسی که به اسم گوسفند فرهانی زدین این بره ماله منه نژادشم اصل شاله

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com