مدیریت  تخم مرغهای دستگاه جوجه کشی وتاثیر آن بر عملکرد جوجه های گوشتی

مدیریت  تخم مرغهای دستگاه جوجه کشی وتاثیر آن بر عملکرد جوجه های گوشتی
به گزارش خبر گزاری :

عملکرد جوجه های گوشتی در مزرعه تا حد زیادی به مدیریت و اقدامات صورت گرفته روی تخم مرغ ها بستگی دارد. مدیریت کیفیت هر مرحله از زنجیره تولید جوجه های گوشتی شامل شکل دهی تخم مرغ، قرار دادن تخم مرغ ها، جابجایی، جوجه کشی، ... و رشد جوجه های گوشتی مهم است و بر سود آوری اثر می گذارد. هدف نهایی هر مجموعه ای تولید جوجه های با کیفیت بالا، سالم و قوی است تا پتانسیلی برای تولید گوشت با قیمت تمام شده پایین باشد.

وضعیت سلامت گله

سطح مورد انتظار از تخم مرغ تولیدی، کیفیت بالای پوسته تخم مرغهای هچ شده، هچ بهینه و کنترل کیفیت هنگامی که پردندگان مشکل سلامتی داشته باشند، ممکن نیست. کلیه بیماری ها در پرندگان تاثیرمنفی روی کارایی آنها دارد  اما برخی از آنها تاثیر شدیدتر بر کیفیت و تولید تخم مرغ دارد. بیماری هایی مانند برونشیت، نیوکاسل، مارک ، میکوپلاسما گالی سیپتیکم و غیره. باید مرتب کنترل شوند. کنترل و پیشگیری و محو کردن بیماریها از طریق واکسیناسیون و آنتی بیوتیکهاجهت انجام بیوسکوریتی می باشد. بیماری هایی که رواج کمتری دارند مانند لارینگوتراکئیت، سندرم افت تخم مرغ، و کوریزا که در بسیاری از نواحی رایج نیستند نیز مهم می باشند. بیماری های دستگاه گوارشی نه تنها تاثیر منفی بر تولید تخم مرغ دارند، بلکه باعث اسهال نیز می شوند. تخم مرغ های تولید شده بخاطر مرطوب بودن کف آشیانه و وجود مجاری، ازطریق فضولات کثیف می تواند آلوده شود.  قوانین باعث می شود که برنامه های بیوسکوریتی برای سلامتی جامعه در مزرعه های تولید کننده مرغ گوشتی اعمال شوند.  هر گونه آلودگی در این مرحله تاثیر بدی بر پارامترهای چرخه تولید دارد.


بهترین هچ و اندازه تخم مرغ و بلوغ جنسی

روش های مدیریتی باید بازنگری شوند تا مطمئن شوید که مرغ ها از طریق سیکل رشد بر اساس استاندارهای وزن مخصوص خطوط مشخص رشد کرده اند. بعنوان مثال، مرغ هایی که چثه کوچکتری دارند، تخم مرغ کوچکتری تولید می کنند و در نتیجه باعث تولید جوجه های کوچک و ضعیف می شوند. جوجه های یکه از تخم مرغ های کوچکتر به دنیا می آیند معمولاً دارای نرخ مرگ و میر بالایی هستند. این جوجه ها با سرعت پایینی رشد می کنند و به زمان بیشتری برای رسیدن به وزن در نظر گرفته شده نیاز دارند. نتیجه نهایی اینکه ضریب تبدیل نامناسب خواهد شد.  مطمئن شوید که تحرک نوری مورد استفاده برای مرغ های تخم گذار و خروس ها در زمان مناسبی باشد  و بر اساس وزن بدن و سن از شدت مناسبی برخوردار باشد. استفاده از تحریک نوری برای مرغ ها یی که وزن بدنی کافی ندارند باعث تولید تخم مرغ های کوچکتری می شود. توصیه می شود به صورت هفتگی وزن تخم مرغ ها کنترل شود . کنترل وزن تخم مرغ ها  باید از طریق سیکل تولید باشد و با استاندارهای ارائه شده سازگار باشد.


اقدامات بهداشتی تخم مرغ ها و بهداشت دستگاههای جوجه کشی

یک طرح بیوامنیتی شدید باید برای هر مرحله از پرورش، دستگاه جوجه کشی، و تولید جوجه گوشتی صورت گیرد. مدیر بهداشتی باید مطمئن شود که تولید مزرعه دارای تخم مرغ های نطفه داراست. تخم مرغ های نطفه دار باید سریعاً بعد از جمع آوری ضد عفونی شوند و وقتی که برای کارخانه جوجه کشی  ارسال می شوند کاملاً پاک باشند.


نظافت آشیانه

مطمئن شوید که برنامه بهداشتی رعایت می شود و از مواد باکیفیت جهت ضد عفونی برای آشیانه استفاده شده است. ثابت شده است که یک گرم از مواد آلوده می تواند تا 600 میلیون میکرو ارگانیسم داشته باشد و این میکرو ارگانیسم ها با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستند. استفاده از مواد با کیفیت در آشیانه و بکاربردن روش های درست مدیریتی می تواند باعث کاهش کثیفی تخم مرغ ها و آلودگی و افزایش کیفیت جوجه هادر مرحله بعدی شود. درصد آلودگی تخم مرغ های هچ شده نباید بیش از 0.5% در هر هچ باشد. با افزایش سن مرغ مادر درصد آلودگی پوسته تخم مرغ افزایش می یابد چون با افزایش اندازه تخم مرغ، پوسته آن نازک تر می شود و بار میکروبی روی آن افزایش پیدا می کند. در نتیجه پیشنهاد می شود مقداردز مصرف ضدعفونی کننده ها جهت حفظ بهداشت تخم مرغ های بدست آمده در مرغ های بالای 55 هفته دو برابر شود. اکسپلودرها باید در روز دهم تا دوازدهم فرایند خواب از تخم مرغهای خوابانده، حذف شوند. تخم مرغ های اکسپلودر(تخم مرغ انفجاری) شده در ستر  باعث پخش باکتری و قارچ می شوند در نیتجه باعث آلودگی سایر تخم مرغ ها و جوجه های تازه  بیرون آمده از دستگاه می گردند.


جمع آوری تخم مرغ ها

به منظور کاهش شکسته شدن و ترک برداشتن تخم مرغ ها و تولید تخم مرغ های با کیفیت و تمیز، تخم مرغ ها باید روازنه 4 تا 6 بار جمع آوری شوند. تخم مرغ ها اغلب باید به هنگام صبح که 75% مرغها در این زمان تخم گذاری می کنند جمع آوری شوند و میزان جمع آوری باید در روزهایی که هوا گرم است افزایش پیدا کند.


مدیریت حمل تخم مرغ

اگر تخم مرغ با کیفیت و تمیز در مزرعه تولید شود ولی به هنگام حمل و نقل از رانندگان بی تجربه و خودروهایی که تهویه مناسبی ندارند استفاده شود، سود اقتصادی قابل توجهی حاصل نمی شود. خودروهای حامل تخم مرغ ها باید امکانات و پایداری مناسبی داشته باشند. از شوک دمایی به هنگام انتقال به داخل و خارج خودرو جلوگیری کنید. باید کار حمل و نقل را به رانندگان مسئولیت پذیری سپرد که اهمیت شغلشان را درک کنند و تضمین کنند که در زمان حمل ونقل از تخم مرغ ها مراقبت به عمل می آید. شرایط خودروهای حمل و نقل باید به صورت پایدار حفظ شوند. به خاطر داشته باشید که وقتی تخم مرغ های نطفه دار، بارگذاراری شدند. موجودات زنده ای هستند که دارای 20000تا40000 سلول زنده می باشند بطور کلی مدیریت ناقص تخم مرغهای نطفه دارباعث کاهش تولید گوشت مرغ خواهد شد.


نگه داشتن میزان باروری در سطح بالا

میزان باروری باید به صورت پیوسته با استفاده از کندلینگ از تخم مرغ ها گله مرغ مادر به صورت هر 7 یا 12 روز یکبار،در کارخانه جوجه کشی کنترل و مورد نظارت قرار گیرد. اگر باروری پایین باشد یا زیر حد استاندارد باشد، مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد. یکی از اقدامات رایج برای حفظ سطح باروری در مزرعه، اسپایک(جایگزینی) خروسهای 40 تا 50 هفته ای با خروسهای با سن 30 تا 35 هفته ای می باشد. بر اساس تجارب مولف، جایگزین خروسهای جوان باعث افزایش 1 تا 2 درصدی نطفه داری می شود و درنتیجه باعث بهتر شدن فرایند نطفه داری در مرغ مادر می گردد. جابجایی خروسهای سالنها نیزباید در نظر گرفته شود.


مدت  زمان نگهداری تخم مرغ

طولانی شدن انبار تخم مرغ هاجهت هچ می تواند تاثیر زیادی بر درصد قابلیت جوجه در آوری داشته باشد. نتایج دو تحقیق عمده که توسط محقق اجرا شده است ثابت می کند تخم مرغ های نطفه دار که تحت شرایط توصیه شده دما و رطوبت نگه داری شده اند اگر بیش از 25 روز در انبار نگه داری شوند، کاملاً قابلیت جوجه درآوری خود را از دست می دهند. حتی بعد از 7 روز انبار، کاهش قابل توجهی در قابلیت جوجه درآوری ایجاد می شود ( جدول 1). برای رسیدن به ماکزیمم قابلیت جوجه درآوری ، محقق پیشنهاد می کند تخم مرغ ها بیش از 3 روز در اتاق تخم مرغ نگه داری نشوند و البته دمای اتاق نگه داری باید 65 درجه فارنهایت باشد و رطوبت نیز تقریباً باید 78% باشد. این تنظیم های دما و رطوبت وقتی که طول دوره انبار افزایش می یابد باید اصلاح شوند تا بتوان به همگرایی مناسبی در برداشت از تخم مرغ ها دسترسی پیدا کرد. وقتی که زمان انبار تخم مرغ ها افزایش می یابد، دمای اتاق انبارتخم مرغها باید کاهش پیدا کند و رطوبت نسبی هم باید بیشتر شود تا مانع از دهیدارته شدن گردد.


جدول 1: تاثیر انبار تخم مرغ ها بر درصد قابلیت جوجه در آوری

آزمایش 2

آزمایش 1

روزهای انبار

90

87

3

76

70

8

50

60

12

17

26

16

13

17

20

3

7

23

0

0

35-26


مدت  زمان انبار تخم مرغ ها و فرآیند جوجه های گوشتی

مدیران دستگاههای جوجه کشی باید بدانند که هر چه زمان نگهداری تخم مرغها طولانی باشد، و اگر این زمان بیشتر افزایش پیدا کند باعث کاهش درصد قابلیت جوجه در آوری می شود. علاوه بر این، افزایش زمان نگهداری تخم مرغها باعث کاهش کیفیت جوجه های گوشتی می شود. در حالت آزمایشی وقتی که تخم مرغ های قابل جوجه کشی به مدت 0 و 6 و 8 روز در اتاقک نگهداری تخم مرغ، نگهداری می شوند، نتایج زیر از روی جوجه های گوشتی نر در روز 49 بدست می آید ( جدول 2).


جدول 2: اثر مدت زمان انبار بر فرایند جوجه گوشتی

روز8

روز6

روز0

پارامتر

2338

2470

2506

وزن بدن(گرم)

2.05

2.03

1.99

ضریب تبدیل

47.71

50.40

51.14

رشد روزانه(گرم)

10.00

6.67

3.33

تلفات%

210

232

248

شاخص(تعداد)

 

کاهش زیاد پارامترهای بهره وری اقتصادی وقتی مشاهده می شوند که تخم مرغ ها در اتاق انبار تخم مرغ  مدت زمان زیاد نگهداری شوند، حتی اگر این نگهداری در شرایط بهینه باشد. نتایج این تحقیق به وضوح نشان می دهد که چگونه تصمیمات مدیران کارخانه جوجه کشی می تواند بر کارایی مزرعه مرغ مادراثر گذار باشد.


تغییر وضعیت تخم مرغ ها حین انبار و چیدن

فاکتوری که تاثیر زیادی بر قابلیت جوجه در آوری تخم مرغ های نطفه دار وفرآیند مرغ مادر در مزرعه دارد، تغییر وضعیت تخم مرغ ها در زمان نگه داری است. وضعیت قرار گیری تخم مرغها در کارخانه جوجه کشی باید بیشترلحاظ گردد ، در غیر این صورت کاهش زیادی در درصد هچ بخاطر عدم تغییر وضعیت ها ایجاد می شود. در زمان انبار، اگر مشخص باشد که تخم مرغ ها به مدت بیش از 7 روز قرار است که نگهداری شوند، توصیه می شود تخم مرغ ها روی انتهای کوچک چیده شوند. در نتیجه به هنگام قرار دادن آن ها در ستر ، آنها را از انتهای بزرگ بچینید.

در دو تحقیق صورت گرفته توسط محققین با بیش از 6000 تخم مرغ نطفه دار جهت تعیین وضعیت قرار گیری تخم مرغ ها در انبار بر درصد هچ، تخم مرغ های قابل جوجه کشی به مدت 7 روز روی انتهای بزرگ(BEU)‌یا انتهای کوچک (SEU) نگه داشته شدند. کلیه تخم مرغ ها از یک مزرعه بدست آمده بودند . کلیه تخم مرغ ها به صورت مشابهی تمیز و نگهداری شدند. نتایج بدست آمده در جدول 3 بدین شرح است.


جدول 3:  اثر وضعیت قرار گیری تخم مرغ بر درصد هچ

کل

شماره2

شماره1

آزمایش

6286

4860

1426

تعداد تخم مرغها

درصد هچ

درصد هچ

درصد هچ

وضعیت قرار گیری تخم مرغها

85.22

84.28

85.55

انتهای بزرگ بالا

87.22

86.05

87.61

انتهای کوچک بالا

1.99

1.78

2.06

تفاوت

 

این نتایج به وضوح نشان می دهند که وقتی تخم مرغ ها به صورت SEU قرار دارند بهره وری 2% افزایش پیدا می کند. قرار دادن تخم مرغ ها به صورت SEU وقتی که زمان انبار طولانی باشد موضوع جدیدی نیست و به صورت روتین در هچ تخم مرغ های بوقلمون گله اجداد استفاده می شود. در عمل چرخاندن تخم مرغ های قابل جوجه کشی که دوره نگهداری آنها طولانی بوده است مانع ورود هوا ازکیسه هوائی به بلاستودرم زرده تخم مرغ می شود، و باعث خشک شدن و از بین رفتن جنین  می شود. برخی از مدیران ، وقتی که تعداد تخم مرغ ها زیاد باشد و زمان انبار افزایش پیدا کند، از ابزارهای مشابهی برای چرخاندن تخم مرغ در اتاق نگهداری تخم مرغ استفاده می کنند. برخی دیگر از مدیران، تخم مرغ ها را با یک روکش پلاستیکی می پوشانند تا کاهش رطوبت را کم کنند ( تخمین زده می شود کاهش رطوبت تخم مرغ ها حدود% 0.10) در روز است. روش بسیار منطقی این است که اولین تخم مرغی که انبار می شود، به هنگام جوجه کشی اولین تخم مرغی باشد که استفاده می شود، تا از طولانی شدن زمان انبار بتوان جلوگیری کرد. جمع آوری بهینه تخم مرغ ها، حمل، مدیریت انبار و تغییر وضعیت تخم مرغ ها در نهایت باعث ضریب تبدیل بهتر در مرغ گوشتی می شود. نتایج تا حد زیادی به نوع عملکرد بستگی دارند اما با مدیریت بهتر تخم مرغ ها می توان بین 2 تا 10 جوجه بیشتر از هرسر مرغ گرفت.


منابع

1.

This document is VM128,one of a series of the veterinary medicine- large Animal Clinical Sciences Department,Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Original publication date MAY1,2002.

Reviewed April 2,2009. Visit the EDIS Web Site at http://edis.ifas.ufl.edu

2.

G. D.  Butcher, DVM, ph.D.,Diplomate College of poultry veterinarians.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com