لحظاتی کوتاه از پرورش مرغ بومی

00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
در اینجا فیلمی را مشاهده می کنید که  پرورش مرغ صنعتی به صورت خارج از قفس را  نشان می دهد
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com