دانلود رایگان فایل کتاب Diseases of Poultry - بیماری های طیور به انضام چندین فایل مرتبط

دانلود رایگان فایل کتاب Diseases of Poultry - بیماری های طیور به  انضام چندین فایل مرتبط
چاپ اول این کتاب در سال 1943 میلادی صورت گرفت اما به مرور زمان به مطالب آن افزوده شد و در حال حاضر فایلی که مشاهده می فرمایید دوازدهمین دوره چاپ این کتاب است که پس از ویراستاری و به روز رسانی در سال 2008 میلادی چاپ گردید که می توانید آن را از زیر دانلود نمایید

دانلود رایگان فایل کتاب Diseases of Poultry - بیماری های طیور
زبان انگلیسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 1409
دانلود فایل دانلود
نویسنده Y. M. Saif
از آنجایی که دوستان و مخاطبین این شبکه خبری در خصوص سایر فایل های مشابه نیز تقاضاهایی داشتند تعدادی از فایل های مرتبط دیگر با موضوع این مطلب در زیر می توانید دانلود کنید

A PICTORIAL GUIDEBOOK ON POULTRY DISEASES; DIAGNOSTIC TECHNIQUES AND THEIR EFFECTIVE TREATMENT
زبان انگلیسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 18
دانلود فایل دانلودPoultry Diseases (Diagnosis, Therapy and Diseases Control)
زبان انگلیسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 10
دانلود فایل دانلود
نویسنده Hussein Kaoud
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com