انتخاب زیباترین گاو شیرده آلمان

در چهل و چهارمین دور انتخاب زیباترین گاو شیرده نژاد هولشتاین بیش از ۱۷۰ کاندیدا به رقابت پرداختند. "مادام" به عنوان زیباترین گاو شیرده آلمان در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد. گزارش تصویری را در اینجا ببینید:
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com