مطالعات در مورد دستکاری ژنتیک و بررسی پتانسیل تعیین جنسیت جوجه

مطالعات در مورد دستکاری ژنتیک و بررسی پتانسیل تعیین جنسیت جوجه
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
تحقیقات در مورد مکانیسم های تعیین جنسیت جوجه ها در دانشگاه ادینبرو اسکاتلند در حال انجام است؛ این مطالعات می تواند تاثیرات اجتماعی فراوانی بر روی پرنده ها و پستانداران، از جمله انسان، داشته باشد.
مطالعه ای که به مدت سه سال در دانشگاه علوم دامپزشکی ادینبرو در حال انجام است به دنبال وقایع مولکولی خواهد بود تا تعیین کند که آیا غدد جنسی (یا گناد) جنین برای جنسیت نر در حال رشد هستند یا جنسیت ماده.

بهبود آزمایش های تعیین جنسیت درون جنینی
اقدامات بسیاری برای پیشرفت و بهبود آزمایش های تعیین جنسیت جنینی در حال انجام است تا روند معدوم سازی جوجه های نر یک روزه متوقف شود.
دکتر مایکل مک گرو (Michael McGrew) این تحقیق را مدیریت می کند. وی پروژه وسیع تری را نیز قبلا بر عهده داشته که در رابطه با بیماری های طیور از جمله آنفولانزای پرندگان بوده است.

دو ژن مورد باید آزمایش قرار بگیرند
این مطالعه به دو گونه از ژن ها توجه خواهد نمود، یعنی DMRT1 در نرها و FOXL2 در مادّه ها. اثبات شده است که Dmrt1 برای رشد صحیح سلول های زایای مردانه ضروری است؛ همچنین اثبات شده است که هر دوی این ژن ها در گنادوژنز گونه های مختلف، از جمله جوجه ها، نقش کلیدی ایفا می کنند.
تحقیق حاضر بر روی این امکان مطالعه می کند که هر دو تعادل بیان ژن ها سرنوشت جنسی گنادهای جنینی را در پرنده ها تعیین می کند. به همین منظور، پژوهشگران از روش های کارآمد دستکاری ژنتیک استفاده می کنند تا رونوشت های هر دو ژن را از ژنوم سلول های جنسی جوجه حذف کنند و از آن ها برای جهش های ژنتیکی پرندگان استفاده کند.
تاثیرات این حذف کردن ها بر روی رشد سلول های جنسی در کشت و همچنین پیشرفت سلول های جنسی بعد از تزریق سلول های جنسی به جنین بعدا مطالعه خواهد شد. جنین هایی که به آن ها سلول جنسی تزریق شده ست جوجه کشی خواهند شد و به بلوغ جنسی خواهند رسید و با پرنده های وحشی آمیزش خواهند داشت. از طریق ترکیب و آمیزش انتخابی، پرنده ها می توانند یا یک کپی از Dmrt1 یا Foxl2 داشته باشند و یا هیچ کپی از آن ها نداشته باشند.
در چکیده این مطالعه آمده است: «ما پیشرفت گنادها و سلول های جنسی را در پرنده های دستکاری شده با پرنده های نر و ماده وحشی مقایسه کردیم و در نتیجه تاثیر Dmrt1 و Foxl2 را بر روی تعیین جنسیت اولیه و رشد سلول های جنسی در پرنده ها تعیین نمودیم».

تاثیر آنی بر روی تعیین جنسیت جوجه

این مطالعه همچنین اظهار می دارد که انتخاب استفاده از رویکرد ژنتیکی برای آزمایش مدل کنونی تعیین جنسیت در جوجه پاسخ های واضح و صریحی برای پرسش هایی ارائه می کند که مدت طولانی حل نشده بوده اند و در نتیجه راه حل هایی جدیدی پیش روی دانشمندان می گذارد تا بر روی سیستم جوجه ها کار کنند. این موضوع تاثیری آنی و سریع بر روی کارهای دانشمندان در زمینه تعیین جنسیت دارد.
در این مطالعه آمده است: «تفاوت میان جنسیت پرنده ها، چگونگی افزایش این تفاوت ها در طول رشد و نتایج آن ها جزو منافع عمومی به حساب می آیند. این مطالعه همچنین برای مراقبت های بهداشتی مبتنی بر جنسیت در انسان ها و همچنین برای صنعت دارویی و پیشرفت داروهای مبتنی بر جنسیتنیز کارآمد است. این دانش جدید می تواند موجب پیشرفت آزمایش های درون جنینی شود و نتایج بسیار چشمگیری برای پرورش تجاری طیور و تولید گوشت خواهد داشت.»


 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com