اتحادیۀ اروپا درهای بازار خود را به روی محصولات فراوری شدۀ مرغداری مولداوی باز می کند

اتحادیۀ اروپا درهای بازار خود را به روی محصولات فراوری شدۀ مرغداری مولداوی باز می کند
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
جمهوری مولداوی برای نخستین بار مجوز ورود به بازار صادرات اتحادیۀ اروپا را برای محصولات درجۀ یک فراوری شدۀ مرغداری دریافت کرد. 
کمیسیون اروپا تغییرات مربوطه برای اینکه تولید کنندگان مولداوی بتوانند به بازار اتحادیۀ اروپا دسترسی داشته باشند را صادر کرد. 
نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در جمهوری مولداوی اذعان داشت:  بدین ترتیب ما کارآفرینان را تشویق می کنیم تا در تأسیسات و تجهیزات فراوری و تولید سرمایه گذاری کنند. هر چه کیفیت تولیدات بهتر باشد، موقعیت مولداوی در بازار کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را بیشتر تقویت خواهد کرد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com