پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت

پیشگیری بیماری های تنفسی با واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
تحقیقات نشان داده برنامه های واکسیناسیونی که شامل هر دو واکسن آنفولانزای مرغی و برونشیت عفونی هستند در پیشگیری از بیماریهای تنفسی بسیار مؤثرند

چکیده مطالب
پس از اولین گزارش از بروز ویروس انفولانزای مرغی H9N2 در مراکش، کنترل بیماری های تنفسی بسیار سخت تر شد چرا که عمدتاً این بیماری با بیماری برونشیت عفونی همراه می شد.
هدف از این مطالعه برآورد و ارزیابی میزان اثرپذیری از 3 برنامۀ واکسیناسیون مختلف بر پایۀ واکسن های دوگانه نیوکاسل + انفولانزای مرغی با ویروس H9N2 ، واکسن های زنده  برونشیت عفونی H120 و B793 با سویۀ CR88 برای مقابله با بیماری های مسری مراکش یعنی انفولانزای مرغی با ویروس H9N2 و برونشیت عفونی می باشد. ما با پی گیری 10 روزه برای وجود علائم بالینی مانند نشانه های تنفسی ، مرگ و میر و تراوشات نای میزان کارایی این برنامۀ واکسیناسیون را بر پایۀ تکنیک آزمایشگاهی RT-PCR ارزیابی کردیم .
نتیجه حاکی از اهمیت کاربرد برنامۀ کامل واکسیناسیون برونشیت عفونی بود چرا که گروهی که برنامۀ واکسیناسیون ترکیبی : واکسن زندۀ برونشیت عفونی H120 + واکسن زندۀ برونشیت B793 سویۀ CR88 + واکسن غیرفعال H9N2 را دریافت کردند علائم بالینی کمتری نشان دادند و تراوشات ویروسی انفولانزا و برونشیت کمتری داشتند.

مقدمه  
صنعت مرغداری مراکش در سال 2016 میلادی اولین شیوع انفولانزای مرغی با ویروس H9N2 را تجربه کرد که تأثیر چشمگیری بر روی سلامت و بازدهی تمامی گونه های طیور این کشور گذاشت. به منظور مقابله با این بیماری، مرغداران سطح بیوسکیوریتی واحدهای مرغداری خود را افزایش و واکسیناسیون را انجام دادند. وضعیت در واحدهای مرغ مادر، تخمگذار، و پرورش بوقلمون به ثبات رسید اما مدیریت بیماری های تنفسی در مرغ های گوشتی بسیار سخت شد و مرگ و میر همچنان ادامه داشت. دلیل این وضعیت، پائین بودن بیوسکیوریتی در فارم های گوشتی و برنامۀ ناقص واکسیناسیون به ویژه برای مقابله با ویروس برونشیت بود.
هدف ما از ارائۀ این مطالعه این است که تأثیر استفاده از برنامۀ واکسیناسیون ترکیبی واکسن برونشیت H120 + واکسن زندۀ B793 سویۀ CR88 به همراه واکسن غیر فعال H9N2 را در مقایسه با برنامۀ واکسیناسیونی که تنها از واکسن H120 به همراه واکسن غیر فعال H9N2 (واکسیناسیونی که بیشترین استفاده را در مراکش دارد) استفاده می شود را نشان دهیم.

روش و رویۀ کار  
80 جوجۀ یک روزۀ تجاری را به 4 گروه تقسیم کردیم : 3 گروه (A,B,C) که با برنامه های واکسیناسیون متفاوت واکسینه شدند و یک گروه غیر واکسینه (D) .
برنامۀ واکسیناسیون از قرار جدول زیر ارائه شد :
به گزارش خبر گزاری ITPNews:

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
در 28 روزگی، این طیور ترکیبی از 0.2 میل واکسن مراکشی H9N2 در دوز 107 EID 50/ml و واکسن مراکشی برونشیت عفونی با سویۀ IT02 در دوز 103 EID 50/ml از طریق قطرۀ چشمی دریافت کردند .
تا 10 روز پس از این آزمایش رفتار تمامی طیور به منظور بروز هرگونه علائم بالینی به صورت روزانه یادداشت میشد ؛ صدای خس خس سینه بر اساس این یادداشت ها بدین سان بود : 0 = فاقد علائم بالینی ، 1 = اشکال در تنفس بدون صدای خس خس، 2 = وجود خس خس های تنفسی ، 3 = خس خس های شدید ، 4 = خس خس های شدید به همراه علائم بالینی دیگر مرتبط با H9N2 یا برونشیت عفونی .
5 پرنده از گروههای A,B,C در روزهای پنجم و دهم بعد از این آزمایش کشتار شدند چراکه زخم های بزرگی بر روی آنها دیده میشد. پنبه هایی که برای تنظیف دهانی در روزهای 3 ، 5 ، 7 و 9 بعد از آزمایش استفاده میشد جمع آوری و به منظور تشخیص های ویروسی RNA در دمای 20 درجۀ سانتیگراد در آزمایشگاهها نگهداری شد.

نتایج  
-علائم بالینی
 
طی 10 روز بعد از انجام آزمایش، گروه A علائم ضعیفی از مشکلات تنفسی بدون خس خس سینه از خود نشان داد که عمدتاً بین روزهای سوم و هفتم بود ؛ در حالیکه هر دو گروه B و C علائم شدید بالینی از خود نشان دادند که خس خس شدید و بیماری حاد تنفسی بین روزهای دوم و هشتم بود. طیور گروه D در طی این دوره هیچ علائم بالینی از خود نشان ندادند.

نمودار 1 – متوسط امتیازدهی به علائم خس خس تنفسی گروههای A,B,C
به گزارش خبر گزاری ITPNews:

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
-بروز زخم های درشت
پرندگان گروه A در روزهای پنجم و دهم پس از آزمایش هیچگونه زخم جدی ای نداشتند؛ در حالیکه گروه B و C آسیب های شدیدی داشتند من جمله زخم های رشته ایی کیسه های هوایی ، ذات الریه ، التهاب نای و سینوس . زخم و التهاب خاصی در گروه D مشاهده نشد.

جدول 1 – زخم و التهابات گروههای A,B,C در روزهای 5 و 10 بعد از آزمایش
به گزارش خبر گزاری ITPNews:

به گزارش خبر گزاری ITPNews:

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
-تراوشات نایی برونشیت عفونی
گروه A تراوشات برونشیتی بسیار کمتر و در دورۀ کوتاهتری نسبت به گروه B و C داشتند. در واقع در روز سوم پس از آزمایش،در 70% از طیور گروه A تراوشات ویروسی دیده میشد در حالیکه در هر دو گروه B و C در 100% طیور دیده میشد. در روز پنجم این رقم برای گروه A به 50% کاهش یافت و در روز هفتم این تراوشات متوقف شد ؛ در حالیکه 100% طیور گروه B و C تا روز نهم تراوشات ویروسی خود را داشتند. هیچگونه علائمی از این تراوشات برونشیتی در گروه D دیده نشد.

نمودار 2 – میزان تراوشات برونشیتی در گروههای A,B,C در روزهای 3 ،5 ،7 و 9 بعد از آزمایش
به گزارش خبر گزاری ITPNews:

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
-تراوشات نایی انفولانزای مرغی H9N2
میزان تراوشات ویروسی برای گروههای B و C در روز 3 پس از آزمایش 100% بود ؛ در روز 5 برای گروه B به 80% و برای گروه C به 70% کاهش یافت. در گروه A این تراوشات در روز 3 به 70% و در روز 5 تنها 10% رسید . نمونه آزمایش های مثبت در گروه A به مراتب کمتر از گروههای B و C بود.

نمودار 3 – میزان تراوشات ویروسی انفولانزای مرغی H9N2 برای گروههای A,B,C در روزهای 3 و 5 و 7 و 9
به گزارش خبر گزاری ITPNews:

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
بحث و بررسی
آن دسته از پرندگانی که از برنامۀ واکسیناسیون ترکیبی : واکسن زندۀ برونشیت عفونی H120 + واکسن زندۀ برونشیت عفونی B793 سویۀ CR88 + واکسن غیرفعال H9N2 برخوردار شدند (گروه A) از مقاومت بسیار بالاتری در این آزمایش برخوردار بودند و در مقایسه پرندگانی که واکسن زندۀ برونشیت عفونی H120 + واکسن غیرفعال H9N2 را دریافت کردند (گروه B) و یا آن دسته از طیور که تنها واکسن غیرفعال H9N2 را دریافت کردند و هیچ واکسن برونشیتی دریافت نکردند (گروه C) بسیار ضعیف تر بودند. این چالش و آزمایش نهایتاً علائم بالینی و التهابات نه چندان جدی ای را برای این پرندگان به همراه داشت
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com