جهادگران دامپزشکی در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها

جهادگران دامپزشکی در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها
به گزارش خبر گزاری صداو سیما:
در خصوص واکسیناسیون و مصون‌سازی دام‌های سبک تحت پوشش اداره دامپزشکی شهرستان یزد عملکرد ۵ ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به‌پیش بینی عملکرد سالانه میزان ۲۲ درصد بیشتر بوده است.

مسئول مبارزه با بیماری‌های دامی اداره دامپزشکی شهرستان یزد گفت: علاوه بر شناسایی دام‌های راکتور مثبت؛ برابر دستورالعمل کنترل بیماری‌های مشترک بایستی عملیات داغ‌گذاری و حذف دام راکتور مثبت و تکرار عملیات خون‌گیری نیز انجام شود که این امر تحت مدیریت و نظارت اداره دامپزشکی شهرستان یزد و با همکاری کارشناسان این اداره و دامداران عزیز و قانون مدار شهرستان انجام پذیرفته است.جهادگران دامپزشکی در خط مقدم مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام

موحدی زاده افزود: در خصوص واکسیناسیون و مصون‌سازی دام‌های سبک تحت پوشش اداره دامپزشکی شهرستان یزد عملکرد ۵ ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به‌پیش بینی عملکرد سالانه میزان ۲۲ درصد بیشتر بوده است، که در واقع ما از پیش‌بینی سالانه که ۶۸۸۴ راس در مدت ۵ ماه بوده است که به میزان ۸۳۹۳ رأس دام سبک طی این مدت واکسن بروسلوز دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: در خصوص واکسیناسیون و مصون‌سازی دام‌های سنگین بر علیه بیماری بروسلوز نیز عملکرد اداره دامپزشکی پیشبرد رضایت‌بخشی داشته است و در حدود ۸۵ درصد از پیش‌بینی عملکرد سالیانه در طی ۵ ماه سال ۱۴۰۱ محقق گردیده است.

مسئول مبارزه با بیماری‌های دامی اداره دامپزشکی شهرستان یزد گفت: در طی این ۵ ماه ۳۸۰۰ مورد واکسیناسیون بروسلوزگوساله صورت پذیرفته است که این پیش‌بینی عملکرد سالانه درمورد این واکسن میزان ۴۵۸۳ راس دام است، همچنین ۶۹۰۰ رأس گاو نیز تحت پوشش واکسیناسیون RD iribia در این مدت زمان قرار گرفتند که این پیش‌بینی عملکرد درسال جاری به میزان ۹۴۷۶ راس دام بوده است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com