تولیدکنندگان بخش دام و طیور توان ادامه فعالیت ندارند

تولیدکنندگان بخش دام و طیور توان ادامه فعالیت ندارند
آصفری گفت: در حال حاضر مرغداران برای جوجه ریزی در بلاتکلیفی قرار دارند و دامداران حتی دام‌های مولد خود را ذبح و یا با قیمت کمتر به فروش می رسانند چراکه باتوجه‌به قیمت بالای نهاده‌ها ادامه کار برای آنها مقدور نیست.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، ضمن اشاره به مشکلات دامداران و مرغداران به دلیل افزایش هزینه‌های تولید در این بخش اظهار داشت: بی‌برنامگی و بی‌تدبیری وزارت جهاد کشاورزی در بحث نهاده‌های دامی باعث شده تا هم مرغداران در بلاتکلیفی برای جوجه ریزی قرار بگیرند و هم سبب شده دامداران حتی دام‌های مولد خود را ذبح و یا با قیمت کمتر به فروش برسانند چراکه باتوجه‌به قیمت بالای نهاده‌ها ادامه کار برای آنها مقدور نیست.

آصفری تصریح کرد: در حال حاضر هنوز برخی دامداران مقداری علوفه از زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی در انبارها دارند و یا مرغداران از نهاده‌هایی که با ارز ترجیحی توزیع شد مقداری در انبار دارند ولی در آینده اگر تکلیف بحث قیمت‌گذاری یا اجازه صادرات دام مشخص نشود با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: الان شرایط به نحوی است که دامداران و مرغداران نمی‌توانند تصمیمی برای آینده کار خود بگیرند و بهتر است وزارت جهاد برنامه مدونی دراین‌خصوص داشته باشد.

نماینده مردم اراک خاطرنشان کرد: از طرفی پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت یک کار کارشناسی نیست و مطمئناً باعث خواهد شد سرنوشت بازار محصولات بخش کشاورزی با چالش مواجه شود چراکه در گذشته مجلس اختیاراتی را از وزارت بازرگانی گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی داده و به‌تبع با احیای مجدد وزارت بازرگانی مشخص نیست تکلیف این اختیارات در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی چه خواهد شد.

آصفری اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت تولیدکنندگان ما هم از لحاظ تأمین نهاده و مواد اولیه تولید و هم از لحاظ اینکه در آینده متولی این حوزه چه کسی خواهد بود بسیار پر ابهام است لذا دامداران و مرغداران نمی‌توانند تصمیم درستی برای فعالیت خود بگیرند لذا ضروری تا برنامه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دام و طیور مشخص شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com