۶۲ هزار تن گوشت مرغ در مرغداری های استان قزوین تولید می شود

۶۲ هزار تن گوشت مرغ در مرغداری های استان قزوین تولید می شود
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۶۲ هزار تن گوشت مرغ در مرغداری های استان قزوین تولید می شود.
علی شاپورزاده  اظهار کرد: سالیانه ۶۲هزار تن  گوشت مرغ در مرغداری های استان تولید می شود که  بیش از ۵۰ درصد مازاد بر مصرف به سایر استانهای کشور  ارسال می شود.
وی افزود: در حال حاضر  ۴۲۲ واحد مرغداری مرغ گوشتی با ظرفیت ۱۰میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در استان فعالیت دارند.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی قزوین بیان کرد: این واحدها  ماهیانه  ۵ هزار و  ۲۰۰ تن گوشت مرغ تولید می کنند.
شاپورزاده تصریح کرد: سرانه مصرف گوشت مرغ در استان ۲۵ کیلو گرم در سال است که این میزان مصرف بصورت ماهیانه ۲هزار و  ۷۰۰ تن و سالیانه ۳۲ هزار  تن است.
به گفته وی، استان قزوین رتبه ۱۳ در تولید گوشت مرغ را در کشور  به خود اختصاص داده است.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد:  پتانسیل و ظرفیت تولید مرغ مادر در استان یک میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com